Playlisty Kecárna
Reklama

The Bigger Picture - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Protests and growing national outcry continues over the death of George Floyd (Section 8 just straight cooked this motherfucker up)
Last night, people protesting in Minneapolis escalated
As demonstrators were lashed by tear gas and rubber bullets
The main message here, the main message here, the main message here
Is that they want to see those officers involved
They want to see those officers arrested
Officers arrested
(I can't breathe, I can't breathe)
Protesty a vzrůstající pobouření ohledně smrti George Floyda pokračují (DJ Section 8 právě dovařil tenhle vyjebanej beat)
Včera v noci se protest lidí v Minneapolis vystupňoval
Zatímco na demonstranty byl šlehán slzný plyn a gumové střely
Hlavní zpráva tohoto, hlavní zpráva tohoto, hlavní zpráva tohoto
Je, že chtějí aby byli vidět tito zúčastnění policisté
Chtějí vidět tyto policisty zadržené
Policisty zadržené
(Nemůžu dýchat, nemůžu dýchat)
Trade my 4x4 for a G63, ain't no more free Lil Steve
I gave 'em chance and chance and chance again, I even done told them please
I find it crazy the police'll shoot you and know that you dead, but still tell you to freeze
Fucked up, I seen what I seen
I guess that mean hold him down if he say he can't breathe
It's too many mothers that's grieving
They killing us for no reason
Been going on for too long to get even
Throw us in cages like dogs and hyenas
I went to court and they sent me to prison
My mama was crushed when they said I can't leave
First I was drunk, then I sobered up quick
When I heard all that time that they gave to Taleeb
He got a life sentence plus
We just some products of our environment
How the fuck they gon' blame us?
You can't fight fire with fire
I know, but at least we can turn up the flames some
Every colored person ain't dumb and all whites not racist
I be judging by the mind and heart, I ain't really into faces
Fucked up, the way that we livin' is not getting better, you gotta know how to survive
Crazy, I had to tell all of my loved ones to carry a gun when they going outside
Stare in the mirror whenever you drive
Overprotective, go crazy for mine
You gotta pay attention to the signs
Seem like the blind following the blind
Thinking 'bout everything that's going on
I boost security up at my home
I'm with my kind if they right or they wrong
I call him now, he'll pick up the phone
And it's five in the morning, he waking up on it
Tell 'em wherever I'm at, then they comin'
I see blue lights, I get scared and start runnin'
That shit be crazy, they 'posed to protect us
Throw us in handcuffs and arrest us
While they go home at night, that shit messed up
Knowing we needed help, they neglect us
Wondering who gon' make them respect us
I can see in your eye that you fed up
Fuck around, got my shot, I won't let up
They know that we a problem together
They know that we can storm any weather
Vyměnil sem svoje 4x4 za G63, už to dál neni svoboda Lil Steve
Dal sem jim šanci a šanci a šanci znova, dokonce sem jim i řekl prosím
Nepříde mi to normální, policajti tě střelí a ví že seš mrtvej, ale stejně ti řeknou ani hnout
V hajzlu, já sem viděl co sem viděl
Asi to známená drž ho na zemi, když řekne já nemůžu dýchat
Je příliš matek, které truchlí
Zabíjejí nás bez důvodu
Dělo so to příliš dlouho na to, aby se to dalo odčinit
Hážou nás do klecí jako psy a hyeny
Šel sem k soudu a poslali mě do vězení
Moje máma byla zdrcená, když řekli, že mě nepustí
Nejdřív sem byl opilej, pak sem rychle vystřizlivěl
Když sem slyšel o tom kolik let dali Taleebovi
Dostal doživotí plus
My sme prostě produkty našeho okolí
Jak nás sakra chtějí vinit
Nemůžeš bojovat s ohněm ohněm
Já vím, ale alespoň můžeme zažehnout pár plamenů
Každej barevnej člověk neni hloupej a všichni bílý nejsou rasisti
Já budu soudit podle duše a srdce, já opravdu moc nesoudim podle tváří
V hajzlu, způsob kterym žijem se nelepší, ty musíš vědět jak přežít
Neuvěřitelný, musel sem říct všem svým milovaným, aby nosili zbraň když dou ven
Dívej se do zpětnýho zrcátka, když řídíš
Přehnaně chránící jsou do mě blázni
Musíš si všímat těch znamení
Vypadá to, že slepci následují slepce
Přemejšlim o všem, co se děje
Zesílil sem doma bezpečnostní systém
Já sem se svejma druhama, ať už sou dobrý nebo špatný
A volám teď, on zvedne telefon
A je pět ráno, probouzim ho tim
Řikam jim všechno, co musim, pak přídou oni
Vidim modrý světla, dostal sem starch a začal utíkat
Dopadlo by to neuvěřitelně, měli by nás chránit
Hážou nás v poutech dovnitř a zavíraj
Když se vracej v noci domů, jejich správa nefunguje
Věděj, že potřebujem pomoct, zenedbávaj nás
Řikam si, kdo je přiměje nás respektovat
Vidim ti to na očích, že seš tim přeplněnej
Sranim se kolem, tady máš mou věc, já se nevzdám
Oni ví, že společně znamenáme problém
Oni ví, že společně můžeme rozbouřit jakýkoli počasí
It's bigger than black and white
It's a problem with the whole way of life
It can't change overnight
But we gotta start somewhere
Might as well gon' 'head start here
We done had a hell of a year
I'ma make it count while I'm here
God is the only man I fear
Tohle je větší než černý nebo bílý
Tohle je problém o celým způsobu života
Nemůže se to změnit přes noc
Ale musíme někde začít
Možná můžeme jít napřed, začít tady
Zažili sme peklo roku
Postarám se, aby to že tady sem nepřišlo na zmar
Bůh je ten jediný, kterého se bojím
Fuck it, I'm goin' on the front line
He gon' bust your ass if you come past that gun line
You know when the storm go away, then the sun shine
You gotta put your head in the game when it's crunch time
I want all my sons to grow up to be monsters
I want all my daughters to show out in public
Seems like we losing our country
But we gotta stand up for something, so this what it comes to
Every video I see on my conscience
I got power, now I gotta say somethin'
Corrupted police been the problem where I'm from
But I'd be lying if I said it was all of them
I ain't do this for the trend, I don't follow them
Altercations with the law, had a lot of them
People speaking for the people, I'm proud of them
Stick together, we can get it up out of them
I can't lie like I don't rap about killing and dope, but I'm telling my youngins to vote
I did what I did 'cause I didn't have no choice or no hope, I was forced to just jump in and go
This bullshit is all that we know, but it's time for a change
Got time to be serious, no time for no games
We ain't takin' no more, let us go from them chains
God bless they souls, every one of them names
Jebat, du do přední řady
On ti ustřelí prdel, pokud přejdeš bezpečnostní čáru
Musíš se zapojit do tý hry, když je čas jít do kostela
Já chci, aby ze všech mých synů vyrostli hovaďáci
Já chci, aby se moje dcery mohly ukázat na veřejnosti
Vypadá to, že přicházíme o svoji zemi
Ale musíme kvůli něčemu povstat, takže tohle je kam to došlo
Vidim všechny videa co mam na svědomí
Já mam moc, já musim něco říct
Zkorumpovaná policie byla problémem tam, odkud pocházim
Ale lhal bych, kdych řek, že to byli úplně všichni
Já tohle nedělam kvůli trendu, já se podle nich neřídim
Překračování zákona, měl sem jich hodně
Lidi mluví za lidi, sem na ně hrdý
Zůstaňte pohromadě, můžem z nich to svoje dostat
Já nemůžu lhát, jako že nerapuju o zabíjení a drogách, ale řikam svejm mladejm aby chodili volit
Já sem dělal, co sem dělal, protože sem neměl na výběr ani žádnou naději, já byl donucenej prostě skočit a běžet
Tahle hovadina je všechno, co známe, ale teď je čas na změnu
Přišel čas vzít to vážně, ne čas na hry
My už to dál nevydržíme, pusťte nás z těch řetězů
Bůh žehnej jejich duším, každému z jejich jmen
It's bigger than black and white
It's a problem with the whole way of life
It can't change overnight
But we gotta start somewhere
Might as well gon' 'head start here
We done had a hell of a year
I'ma make it count while I'm here
God is the only man I fear
Tohle je větší než černý nebo bílý
Tohle je problém o celým způsobu života
Nemůže se to změnit přes noc
Ale musíme někde začít
Možná můžeme jít napřed, začít tady
Zažili sme peklo roku
Postarám se, aby to že tady sem nepřišlo na zmar
Bůh je ten jediný, kterého se bojím
They trainin' officers to kill us, then shootin' protestors with these rubber bullets
They regular people, I know that they feel it
These scars too deep to heal us
What happened to COVID? Nobody remember
It ain't makin' sense, I'm just here to vent
It happen to one of your people, it's different
We get it, the system is wicked, just learn how to pick it
Knowledge is power, I swear I'm a witness, I know that I'm gifted
I won't go too deep 'cause I'm scared they'll get me
Ain't scared to admit it, some shit I can't mention
It's people who can, well, here's the chance
I won't take the stand, but I'll take a stand for what I believe
Must not be breathing the air that I breathe
You know that the way that I bleed, you can bleed
I never been a fan of police
But my neighborhood know I try to keep peace
So it's only right that I get in the streets
March for a reason, not just on GP
Our people died for us to be free
Fuck do you mean? This was a dream
Now we got the power that we need to have
They don't want us with it and that's why they mad, yeah
Trénujou důstojníky, aby zabíjeli, pak střílej protestanty těma gumovejma střelama
Obyčejný lidi, já vim, že to cejtí
Ty jizvy příliš hluboký, aby se nám zahojily
Co se stalo s COVIDEM? Nikdo si nepamatuje
To neni pochopitelný, chci se tu jenom provětrat
Pokud de o jednoho z tvejch lidí, je to rozdíl
My to chápem, systém je zvrácenej, stačí se naučit jak ho pochopit
Znalost je moc, přísaham byl sem toho svědek, já vim že sem obdarován
Nepudu příliš do detailů, protože mam obavy, že by mě dostali
Nemam strach to přiznat, nějaký svinstvo co nemůžu zmínit
Je to o lidech který můžou, tak, tady je ta šance
Já se nepostavim na odpor, ale postavim se za to, čemu věřim
Nesmíš dejchat vzduch, kterej dejcham já
Víš, že tak jak krvácim já, tak krvácíš ty
Já nikdy nefandil policajtům
Ale mý sousedi věděj, že se snažim udržet mír
Takže je jedině správný, že sem vyšel na ty ulice
Pochodovat kvůli účelu, ne jenom na GP
Naši lidi za nás umřely, aby sme byli svobodný
Co tim jako myslíš? Tohle byl sen
Teď máme moc kterou potřebujem, aby se splnil
Oni nás takhle nechtějí a to je proč sou naštvaný, yeah
It's bigger than black and white
It's a problem with the whole way of life
It can't change overnight
But we gotta start somewhere
Might as well gon' 'head start here
We done had a hell of a year
I'ma make it count while I'm here
God is the only man I fear
It's bigger than black and white
It's a problem with the whole way of life
It can't change overnight
But we gotta start somewhere
Might as well gon' 'head start here
We done had a hell of a year
I'ma make it count while I'm here
God is the only man I fear
Tohle je větší než černý nebo bílý
Tohle je problém o celým způsobu života
Nemůže se to změnit přes noc
Ale musíme někde začít
Možná můžeme jít napřed, začít tady
Zažili sme peklo roku
Postarám se, aby to že tady sem nepřišlo na zmar
Bůh je ten jediný, kterého se bojím
Tohle je větší než černý nebo bílý
Tohle je problém o celým způsobu života
Nemůže se to změnit přes noc
Ale musíme někde začít
Možná můžeme jít napřed, začít tady
Zažili sme peklo roku
Postarám se, aby to že tady sem nepřišlo na zmar
Bůh je ten jediný, kterého se bojím

Text přidal AndreStrnad

Video přidal AndreStrnad

Překlad přidal AndreStrnad

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.