Kecárna Playlisty
Reklama
playlist Playlist
And now, the end is near
And so I face the final curtain.
My friend, I'll say it clear,
I'll state my case, of which I'm certain.
A teď, konec je blízko
a tak já čelím poslednímu dějství,
můj příteli, řeknu to jasně,
uvedu svůj případ, jímž jsem si jist.
I've lived a life that's full.
I traveled each and every highway
But more, much more than this,
I did it my,my way.
Já jsem žil život, který byl plný,
projel jsem každou jednotlivou dálnici,
ale víc, mnohem víc, než to,
já to udělal po svém.
Regrets, I've had a few
But then again, too few to mention.
I did what I had to do
And saw it through without exemption.
Zklamání, pár jsem jich měl,
ale zas dost málo, by to stálo za zmínku,
udělal jsem, co jsem musel udělat,
a stál si za tím bez usnadnění.
I planned each charted course
Each careful step along the byway,
But more, much more than this,
I did it my way.
Já plánoval každý mapy směr,
každý pečlivý krok na vedlejší cestě,
ale víc, mnohem víc, než to,
já to udělal po svém.
Yes, there were times, I'm sure you knew
When I bit off more than I could chew.
But through it all, when there was doubt,
I ate it up and spit it out.
I faced it all and I stood tall
And did it my way.
Ano, byly časy, jsem si jist, že jsi to věděl,
kdy jsem si ukousl víc, než mohl jsem sníst,
ale přes to vše, když byly pochyby,
já si to vyjedl a vyplivl.
Čelil jsem tomu všemu a rovně stál,
a dělal to po svém.
I've loved, I've laughed and cried.
I've had my fill; my share of losing.
And now, as tears subside,
I find it all so amusing.
Miloval jsem, smál se i plakal
měl jsem svého dost; svůj díl na prohrách.
A teď, jak slzy ustupují,
připadá mi to všechno tak zábavné.
To think I did all that
And may I say - not in a shy way,
Oh no, oh no not me,
I did it my,my way.
Měli byste si myslet, že jsem vše toto dělal
a mohu říci – ne tak opatrně,
ó ne, ó ne, já ne,
já to udělal po svém.
For what is a man, what has he got?
If not himself, then he has naught.
To say the things he truly feels;
And not the words of one who kneels.
The record shows We took the blows -
And did it my way!
K čemu je člověk, co má?
Když ne sebe, pak nemá nic.
Má říci, co opravdu cítí;
a ne slova toho, kdo klečí.
Skutečnost ukazuje, já vzal jsem rány -
a dělal to po svém!
Just say the things (Just say the things)
You truly feels( You truly feels)
And not the words of one who kneels.
The record shows We took the blows -
And did it my way!
Jen říkat ty věci (Jen říkat ty věci)
Ty opravdové pocity( Ty opravdové pocity)
a ne slova toho, kdo klečí.
Skutečnost ukazuje, já vzal jsem rány -
a dělal to po svém!

Text přidala digitatorka

Video přidala digitatorka

Překlad přidala digitatorka

Je zde něco špatně?
Reklama

Live at La Fabrika

Reklama

B-Side Band & Vojtěch Dyk texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.