Playlisty Akce
Reklama

So Good - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

[B.o.B]
Drinking a german beer with a cuban cigar
In the middle of paris with a dominican bar
Great head on her shoulders, she probably studied abroad
She transfered to harvard, from king's college in march
She says that i'm her favorite
Cause she admires the art of Michelangelo with the flow
Picasso with the bars
She's well put together like a piece of gershwin
Rennaisaince style, Tonight is picture perfect
Smile, and pack your bags real good baby
Cause you'll be gone for a while
Pijeme německé pivo s kubánským doutníkem
Uprostřed Paříže s dominikánským klubem
Velká hlava na jejím rameni, pravděpodobně zkoumá zahraničí
Přesunula se na Harvard, z královské vysoké v březnu
Říká, že jsem její oblíbený
Protože obdivuje umění Michelangela s proudem
Picasso s mřížemi
Dává to dohromady jako dílo Gershwina
Renesance, dnes večer je obrázek perfektní
Úsměv, a sbal si svoje kufry fakt dobře bejby
Protože budeš na chvíli pryč
Girl tell me how you feel
What your fantasy
I see us on a beach down in mexico
You can put your feet up
Be my senorita
We ain't gotta rush
Just take it slow
Děvče, řekni, jak se cítíš
Jaké jsou tvoje představy
Vidím nás na pláži v dole v Mexiku
Můžeš si dát nohy nahoru
Být má seňorita
Nemusíme pospíchat
Jen zpomalíme
You'll be in the high life
Soaking up the sunlight
Anything you want is yours
I had you living life like you should
You say you never had it so good
La la la la la la
You never had it so good
La la la la la la
Budeš si žít na vysoké noze
Opalovat se na sluníčku
Cokoliv budeš chtít, je tvoje
dám ti život, který bys měla mít
Řekneš, že si se nikdy neměla tak dobře
La la la la la
Nikdy ses neměla tak dobře
La la la la la
Suffering from first class cabin fever
Five hour layovers from norway to egypt
I'm to the point like the pyramids of giza
Still lean to the left like the tower out in pisa
I'm feeling single baby,
I could use a feature
Swagger like ceaser, i'll get you a visa
We can go to italy, and maybe see the coliseum
I'll be da vinci if you be my mona lisa
Smile, and pack your bags real good baby
Cause you'll be gone for a while
Trpí horečkou první třídy
Pět hodin z Norska do Egypta s mezipřistáním
Jsem na místě jako pyramidy v Gíze
Naklonit se doleva jako věž v Pise
Cítím se svobodný baby
Mohl bych použít reportáž
Kráčet si jako César, seženu ti vízum
Můžeme jet do Itálie a možná uvidíme Koloseum
Budu Da Vinci, když budeš moje Mona Lisa
Úsměv, a sbal si svoje kufry fakt dobře bejby
Protože budeš na chvíli pryč
Girl tell me how you feel
What your fantasy
I see us on a beach down in mexico
You can put your feet up
Be my senorita
We ain't gotta rush

Děvče, řekni, jak se cítíš
Jaké jsou tvoje představy
Vidím nás na pláži v dole v Mexiku
Můžeš si dát nohy nahoru
Být má seňorita
Nemusíme pospíchat
Just take it slow Jen zpomalíme
You'll be in the high life
Soaking up the sunlight
Anything you want is yours
I had you living life like you should
You say you never had it so good
La la la la la la
You never had it so good
La la la la la la
You never had it so good
Budeš si žít na vysoké noze
Opalovat se na sluníčku
Cokoliv budeš chtít, je tvoje
dám ti život, který bys měla mít
Řekneš, že si se nikdy neměla tak dobře
La la la la la
Nikdy ses neměla tak dobře
La la la la la
Well I been feeling singular
How about let's make it plural
Spin the globe, whatever it lands that's where we'll go
We'll hit up europe, yep, and spend some euro
And maybe visit berlin, the wall's with the murals
This is your month baby
Sign of the virgo
Private reservation, glasses full of merlo
A rose, a burgundy
Travel like turbo
Brush up on your espanol
We'll barcelona bounce
Smile, and pack your bags real good baby
Cause you'll be gone for a while
Cítil jsem se výjimečný
Co takhle udělat plural
Otoči glóbus, Kdekoli přistaneme, tam půjdeme
Navštívíme Evropu, utratíme nějaké to euro
A možná navštívíme Berlín, zdi s nástěnnými malbami
Tohle je tvůj měsíc baby
Znamení panny
Soukromá rezervace, skleničky plné merlo
Růže a burgundské
Cestovat jako turbo
Oprášíme španělštinu
Budeme tancovat v Barceloně
Úsměv, a sbal si svoje kufry fakt dobře bejby
Protože budeš na chvíli pryč
Girl tell me how you feel
What your fantasy
I see us on a beach down in mexico
You can put your feet up
Be my senorita
We ain't gotta rush
Just take it slow
Děvče, řekni, jak se cítíš
Jaké jsou tvoje představy
Vidím nás na pláži v dole v Mexiku
Můžeš si dát nohy nahoru
Být má seňorita
Nemusíme pospíchat
Jen zpomalíme
You'll be in the high life
Soaking up the sunlight
Anything you want is yours
I had you living life like you should
You say you never had it so good
La la la la la la
You never had it so good
La la la la la la
You never had it so good
La la la la la la
You never had it so good
La la la la la la
You never had it so good
La la la la la la
Budeš si žít na vysoké noze
Opalovat se na sluníčku
Cokoliv budeš chtít, je tvoje
dám ti život, který bys měla mít
Řekneš, že si se nikdy neměla tak dobře
La la la la la
Nikdy ses neměla tak dobře
La la la la la
Nikdy ses neměla tak dobře
La la la la la
Nikdy ses neměla tak dobře
La la la la la

Text přidala sarlu

Text opravil Lukaaash

Video přidal Lukaaash

Překlad přidala EviiNaA

Překlad opravila Katiiens

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Strange Clouds

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.