Playlisty Akce
Reklama

John Doe (feat. Priscilla Renea) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Intro: Priscilla Renea]
Seems like your heart stops working
The minute they close the curtain
You take off your mask
And take off your costume
And if anyone asks you're taking a small break
Drinking some coffee
But everyone knows what you're doing
Seems like the bus moves slower
Just cause you got somewhere to go
So you take a few pills in Beverly Hills
But if anyone asks you've got a prescription
You got an addiction
Who do you think that you're fooling?
[Intro: Priscilla Renea]
Vypadá to, jako by ti přestalo fungovat srdce
V okamžiku, když se zavře opona
Sundáš si masku
A sundáš si svůj kostým
A když se tě někdo zeptá, tak si dáváš malou pauzu
Vypiješ nějaké kafe
Ale všichni vědí, co děláš
Vypadá to, jako by se autobus pohyboval pomaleji
Jenom protože máš kam jet
Tak si vezmeš pár pilulek v Beverly Hills
Ale když se tě někdo zeptá, máš předpis
Ty máš závislost
Koho si myslíš že oblbuješ?
[Hook: Priscilla Renea]
John Doe, I just want the John I know
Once you put the drinks on hold
Maybe you could come back home
John Doe, ooh oh oh oooh
Oooh oh oh ohooh oooh
Oooh oh oh ohooh oooh
[Hook: Priscilla Renea]
John Doe, jen chci toho Johna, co znám
Když přestaneš pít
Možná by ses mohl vrátit domů
John Doe, ooh oh oh
Oooh oh oh ohooh oooh
Oooh oh oh ohooh oooh
[Verse 1: B.o.B]
Errybody's addicted to something
Errybody gotta grip onto something
Even if it's just the feel too responsible to feel maybe once, maybe twice
Maybe hundreds of times, hundreds of times
Without it, it's just harder to function at times
You race to the bottom of every single bottle
As if there was someone or something to find
You're struggling in your mind
And you tell yourself lie after lie
'Til you get to the point where it's no longer private
That people that you work with noticed the signs
When you walk in the room
It gets noticeably quiet
So you break up the silence, you say you've been at the gym
But the way look, can't blame on the diet
So what you hiding?
[Verse 1: B.o.B]
Každý je na něčem závislý
Každý se musí k něčemu přilnout
Už jenom když je to pocit odpovědnosti k cítění
Možná jednou, možná dvakrát
Možná stokrát, stokrát
Bez toho, je občas těžké fungovat,
Míříš ke dnu každé flašky
Jako kdyby na dně byl někdo,nebo něco,k nalezení
Zápasíš ve své mysli
A říkáš si lež za lží
Dokud se dostaneš do bodu, když už to není soukromé
A lidi, se kterými pracuješ,si všimnou náznaků
Když vejdeš do místnosti
Je najednou pozorovatelné ticho
Takže prolomíš ticho, řekneš že jsi byl v posilovně
Ale z toho jak vypadáš, nejde vinit dieta
Takže co schováváš?
[Hook] [Hook]
[Verse 2: B.o.B]
Yeah, I've probably had too many things
Smashed too many freaks
Had too much to drop me
Had too much to drink
Left the club, ended up in custody
Random drug test, passed it luckily
My girl broke up wit' me cause she walked in suddenly
With a woman up under me
I told her "Wait!
It ain't what it look like!
I must've slip and fell, clumsy me!"
Well, at least I admit it, cause the worst you could do
Is to do it and not be man enough to say that you did it
That's just how you prevent it, well I ain't no different
I love all the money, the fame
And the parties with beautiful women
I spend so much time as an underground artist
Cause I was afraid to succumb to the business
And what I'd become
But that what you'd judge I become
The path with the greatest resistance
That's how the tables can turn when they pivot
And change you perspective and flip your entire position
My whole life I've been dying to wish and to live and experience
Everything possible
When I told 'em my dreams, they just said they ain't logical
Now, I can see it - it's optical (optical)
[Verse 2: B.o.B]
Yeah, Nejspíš jsem měl až moc věcí
Zbil až moc šílenců
Měl jsem toho tolik, že jsem šel na kolena
Měl jsem toho moc k pití
Opustil jsem klub, skončil ve vazbě
Náhodný test na drogy, naštěstí sem tím prošel
Moje holka se se mnou rozešla, protože najednou vešla dovnitř
S ženou pode mnou
Jsme jí řekl: "Počkej,
Není to tak, jak to vypadá,
Musel jsem uklouznout a upadnout, já nešika!"
Dobře, alespoň jsem to přiznal, protože to nejhorší co bys mohl udělat
Je udělat to, a nebýt dost muž na to, aby ses přiznal
To je způsob jak tomu zabránit, fajn, ani já nejsem o moc jiný
Miluju všechny peníze, slávu
A párty s krásnýma holkama
Strávil jsem moc času jako undergroundovej umělec
Protože jsem se bál podlehnout byznysu
A čím bych se stal
Ale to co by jsi soudila, tím jsem se stal
Cesta s nejskvělejšími překážkami
Tak se můžou otočit stoly, když jsou ve středu
A změní ti pohled a otočí celou tvou pozici
Celý svůj život jsem umíral touhou po přáních, životě a zkušenostech
Všechno je možné
Když jsem jim řekl své sny, oni jen řeknli, že to nedává smysl
A teď už to vidím, je to tak pouze na první pohled
[Hook] [Hook]

Text přidala hanbor

Text opravila OrdinaryGirl

Video přidal jiranek

Překlad přidal Matras

Překlad opravila OrdinaryGirl

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Underground Luxury

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.