Playlisty Akce
Reklama

Cold As Ice - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Well me and her were the 2
Me and her were together like glue
But we lived packed in a shack
ike the old lady who lived in a shoe
And we ain't really know what to do
'Till one day she got her a job at WaMu
Já a ona jsme byli dvojka
Já a ona jsme byli jako slepení lepidlem
Ale žili jsme nacpaní v chatrči
Jako ta stará dáma co žila v botě
A opravdu jsme nevěděli co dělat
Dokud jednoho dne nedostala práci ve WaMu
I said baby if you been thinkin' what I thinkin',
Then all of our problems are through
So we got together with the crew
And planned everything with the T
We got gloves and guns and bags and masks
Já řekl, zlato jestli jsi přemýšlela nad tím co já na to
Měli by jsme se přes ty problémy přenést
Tak jsme se dali dohromady s partou
A naplánovali všechno s T
Dostali jsme rukavice a zbraně a tašky a masky
And anything we would need
So we scoped out the facility
Really waited a couple of weeks.
'Till it was time to kick in the door
Everyone down its a robbery
A vše co bysme potřebovali
Jen jsme zírali na všechno to vybavení
A popravdě čekali pár týdnů
Dokud nebyl čas kopnout do dveří
Všichni dolů, tohle je loupež
You're as cold as ice (you're as cold as ice)
You're willing to sacrifice our love
And now you got me (Froze)
I said you got me (froze)
Because you're so c-cold
You left me cold tonight
Jsi chladná jako led (jsi chladná jako led)
Jsi ochotná obětovat naši lásku
A teď jsi mě dostala (ztuhnul jsem)
Řekl jsem, žes mě dostala (ztuhnul jsem)
Protože jsi tak chladná
Dnes v noci jsi mě nechala chladným
You're as cold as ice (you're as cold as ice)
You're willing to sacrifice our love
And now you got me (Froze)
I said you got me (froze)
Because you're so c-cold
You left me cold tonight
Tak jsem šel ke své holce a řekl
''Konec hry a dej mi ten cash''
Ale nikdo neměl podezření
Bylo to docela efektně sehrané
Tak se dostáváme do bezpečí bez jakýchkoli pohledů

So I went to my girl and said
"Quit playin' and give me the cash"
But nobody suspected a thing
It was quite a spectacular act
So we get to the safe out of everyone's sight
Sundávám si masku a ptám se
''Pamatoval si tvůj parťák, že má ustřihnout
vedení od tísňového tlačítka?''
A ona se odmlčela
Výraz co měla v tváři byl chladný jako led
So I take off my mask and ask
"Did your partner remember to
Cut the line for the panic button in the back?"
And she paused
The look she had on her face was cold as ice
Předtím než mohla říct cokoliv dalšího
Zaslechl jsem z venku sirény
Tak jsem se ji pokusil popadnout a utíkat
Vytrhla mi ruku a řekla, že bude v pořádku
Předpokládal jsem, že si nikdo nebude
myslet, že spáchala ten zločin
Before she could she could say the next
word I heard the sirens pull out outside
So I tried to grab her and run, she pulled
away and said she would be fine
She was on the clock so I guess nobody would
think she was in on the crime
Jsi chladná jako led (jsi chladná jako led)
Jsi ochotná obětovat naši lásku
A teď jsi mě dostala (ztuhnul jsem)
Řekl jsem, žes mě dostala (ztuhnul jsem)
Protože jsi tak chladná
Dnes v noci jsi mě nechala chladným
You're as cold as ice (you're as cold as ice)
You're willing to sacrifice our love
And now you got me (Froze)
I said you got me (froze)
Because you're so c-cold
You left me cold tonight
Tak jsem si uvědomil, že je konec
Když SWAT tým vykopnul dveře
Upustil jsem zbraň a prachy
A zklamaně lehl na podlahu
Vzali mě na stanici
A začali s výslechem
So I realized it was over
When the SWAT team kicked in the door
so I dropped my gun and the cash,
And then I got bummed rushed to the floor
And they took me into the station
And they started the interrogation
A já řekl, ''Neřeknu ani slovo, dokud
se mi nedostane vhodného zacházení''
A jak jsem se tak rozkoukával, uviděl jsem
něco, co mě překvapilo
Moje zlatíčko sedí v poutech
A říká jim všechno
A já tam stojím v úžasu
And I said, "I ain't sayin' a word 'till
I get appropriate representation"
So as I get escorted out, to my surprise what do I see
That's my baby sittin' in cuffs
Tellin' the officers everything
Ans I stand there in amazement
Snažím se najít nějaké vysvětlení
Policajti přijdou, krotí mě
A drží mě zpátky
Řekl jsem, ''miláčku proč , co jsem udělal,
že jsem tě ztratil? Jak se ke mně můžeš otočit zády
jsi sobecká,
nenávidím tě
Trying to find an explanation
And the cops come in and restrain me
And they mase me and the taze me
I said, "baby why baby what did I do to forsake you
How can you turn your back on me you're selfish
I hate you
Vše co jsem kdy chtěl dělat bylo milovat tě
Předstírala jsi to?
Tak jsem důstojníkovi vytrhl zbraň
Natáhl kohoutek a namířil
A řekl, ''Tohle je za všechnu bolest co jsi způsobila''
All I ever wanted to do love you
Were you fakin'?"
So I snatched the gun from my officer
And I cocked it and I aimed it
And said, "this is for all the pain you done
Jsi tak nevděčná, jak jsi mohla?
Všechno co jsem chtěl bylo chránit tě
A teď jsem tady 55. den
S dalšími 55 sty následujícími
Když miluješ holku co je chladná jak led
Nakonec ztuhneš
Put me through you're ungrateful how could you
All I wanted to do was save you"
And here I am day 55
With 55 hundred to go
When you love a girl who is as cold as ice
Eventually you'll get froze
Jsi chladná jako led (jsi chladná jako led)
Jsi ochotná obětovat naši lásku
A teď jsi mě dostala (ztuhnul jsem)
Řekl jsem, žes mě dostala (ztuhnul jsem)
Protože jsi tak chladná
Dnes v noci jsi mě nechala chladným
You're as cold as ice (you're as cold as ice)
You're willing to sacrifice our love
And now you got me (Froze)
I said you got me (froze)
Because you're so c-cold
You left me cold tonight
32 stupňů pod nulou
Jsi jako s 31 příchutěmi oh tak chladná
Jako 30 dní napadlý sníh
Je mi taková zima, jsem sám, sám
Jsi jako 32. stupeň pod nulou
nebo jako 31 příchutí jsi oh tak chladná
Jako 30 dní napadlý sníh
Je mi taková zima, jsem sám, sám
Dnes v noci jsi mě nechala chladným
32 degrees below zero
You're like 31 flavors you're oh so cold
Feels like 30 straight days of falling snow
I'm so cold and alone, alone
You're like 32 degrees below zero
or like 31 flavors you're oh so cold
Feels like 30 straight days of falling snow
I'm so cold and alone, alone
You left me cold tonight
Jsi chladná jako led (jsi chladná jako led)
Jsi ochotná obětovat naši lásku
A teď jsi mě dostala (ztuhnul jsem)
Řekl jsem, žes mě dostala (ztuhnul jsem)
Protože jsi tak chladná
Dnes v noci jsi mě nechala chladným
You're as cold as ice (you're as cold as ice)
You're willing to sacrifice our love
And now you got me (Froze)
I said you got me (froze)
Because you're so c-cold
You left me cold tonight

Text přidal BrunoTypek

Text opravil BrunoTypek

Video přidal BrunoTypek

Překlad přidal BrunoTypek

Překlad opravil BrunoTypek

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

No Genre

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.