Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu
playlist

Times are dark now, our empire's gone astray
Forces from down south, armada on the way
So we call our greatest men to run the barricade
Shine your light where shadows fall and wash the night away

Sail on for your queen
Sail into history
You will never be the same
Sail on for country
Into our memory
Time will remember your name
Dragon on the sea

Fires burn now in once our tranquil bays
Tall ships that rain down thunderbolts and flames
Go and raise your pirate flag, cast the lines away
Take your fleet where darkness falls and turn the night to day

The sun never sets on the empire won
But wise men say never say never
It slips through our hands just like sand in sun
We thought it would go on forever

Dragon ships they keep on sailing, on to Nova Albion
While the waking world is sleeping, dragon ships are sailing on

"It is the 8th century. I am a Mayan girl heading for the Jaguar Temple in
Tikal on the central American continent."

Text přidal mythragon

Video přidal mythragon

Časy jsou temné, naše říše sešla s cesty
Jednotky z dálného jihu, armáda na cestě
Tak voláme naše nejlepší muže na obranu
Nechť vaše světlo svítí tam, kde padly stíny a rozzáří noc

Pluj za svou královnu
Pluj do historie
Nikdy nebudeš stejný
Pluj za svou zemi
Do tvých vzpomínek
Čas si bude pamatovat tvé jméno
Drak na moři

Ohně hoří v našich poklidných zátokách
Plachetnice srší blesky a ohni
Jdi a pozvedni svou pirátskou vlajku, odhoď zábrany
Vem svou flotilu tam, kde temnota upadá a mění noc v den

Slunce nikdy nepohasne nad vítěznou říší
Ale moudří muži říkají "nikdy neříkej nikdy"
Proklouzne nám to mezi prsty jako písek
Mysleli jsme si, že bude pokračovat věčně

Dračí lodě se plaví na Nova Albion
Zatímco se svět probouzí ze spánku, dračí lodě plují

"Je 8. století. Jsem májská dívka mířící do Jaguářího Chrámu v Tikalu ve středoamerickém kontinentu."

Překlad přidal mythragon

Překlad opravil mythragon

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.