Kecárna Playlisty
Reklama

The Demons Are Calling - text, překlad

playlist Playlist
Light's above, shadows fly
The night will show the signs in the sky
A screaming noise, more and more
Someone has opened the door
Světlo nahoře, stíny létají
Noc ukáže znamení na nebi
Křičící hluk, víc a víc
Někdo otevřel dveře
Creatures crawl and spread about
Black wings of night are beating deadly loud
Flashing lights, eyes glow red
Am I alive or am I dead
Nestvůry se plíží a šíří okolo
Černá křídla noci tlučou smrtelně nahlas
Blikající světla, oči září rudě
Jsem naživu nebo jsem mrtvý
When the demos are calling out my name
In my dreams, my fever
The demons are calling out my name
The are grabbing and touching and burning
They've captured my mind
Když démoni volají mé jméno
V mých snech, mé horečce
Démoni volají mé jméno
Chytají, dotýkají se a hoří
Zajali mou mysl
A fire burns in my mind
Fading thoughts are living on behind
Subconscious will be dangerzone
Now I reap all the seeds I've sown
Oheň hoří v mé mysli
Mizící myšlenky žijí v dálce
Podvědomí bude nebezpečnou zónou
Teď sklidím všechna semena, která jsem zasel
Creatures claws at my neck
Drag their niles across my back
Dreams at night don't disappear
It was more than fless and blood could bear
Nestvůry se plíží k mému krku
Táhnou své nehty po mých zádech
Sny v noci nezmizí
Bylo to více než může tělo a krev snést
When the demos are calling out my name
In my dreams, my fever
The demons are calling out my name
The are grabbing and touching and burning
They've captured my mind
Když démoni volají mé jméno
V mých snech, mé horečce
Démoni volají mé jméno
Chytají, dotýkají se a hoří
Zajali mou mysl
Creatures crawl, spread about
A screaming noise, deadly loud
An open door, the gate of hell
They're breaking out, hear them yell:
Nestvůry se plíží a šíří okolo
Křičící hluk, smrtelně nahlas
Otevřené dveře, brána do pekla
Prolamují se, slyším jak křičí:
We come - We kill - We fight - Now Přijdeme - Zabijeme - Bojujeme - Teď
When the demos are calling out my name
In my dreams, my fever
The demons are calling out my name
The are grabbing and touching and burning
Like a flame - Like a flame
Když démoni volají mé jméno
V mých snech, mé horečce
Démoni volají mé jméno
Chytají, dotýkají se a hoří
Jako plamen - jako plamen¨
Grabbing, touching, burning
Still in my mind
Chytají, dotýkají se a hoří
Pořád v mé mysli

Text přidala Ellynka

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Time Machine

Reklama

Axxis texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.