Playlisty Kecárna
Reklama

Heavy Metal Brother - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Just a sound - more than loud
And a beat that knocked me out
One guitar - rebel yell
Don't want heaven - I want hell!
Jenom zvuk - více než hlasitý
A rytmus, který mě srazil
Jedna kytara - křik rebela
Nechci nebe - chci peklo!
1989 was the time
to draw the line
Inside the metal zone
the family has grown
1989 byla doba
K nakreslení linie
Uvnitř metalové zóny
Rodina rostla
Heavy Metal Brother - you are, you are my
Heavy Metal sister - you are, you are my
Heavy Metal Brother - you are, you are my
Heavy Metal brotherhood
Forever you and me
Heavy Metalový Bratr - jsi, jsi můj
Heavy Metalová sestra - jsi, jsi má
Heavy Metalový Bratr - jsi, jsi můj
Heavy Metalové bratrstvo
Navždy ty a já
If you're in rock, death or metal
just a way to fight this battle
Know so many fans and friends
Even haters shake my hands
Pokud jsi v rocku, smrti nebo metalu
Jenom způsob jako bojovat v této bitvě
Znám tak hodně fanoušků a přátel
Dokonce i ti co mě nesnáší mi třesou rukou
Stick together - we are one
One soul, one world, one-to-one
Against the liars all around
Držíme pospolu - jsme jeden
Jedna duše, jeden svět - jeden u druhého
Proti lhářům všude okolo
Chorus Refrén
Chorus Refrén

Text přidal Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Retrolution

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.