Playlisty Kecárna
Reklama

Heat in the Street - text, překlad

playlist Playlist
Late one night I was lyin' in bed
When I heard the front door slam
Felt the steel of a 38
I said "freeze, boy, I'm the man"
I said "please don't pull it, I don't want to bullet
Sir what you got on me"
"Got powder in your hooter, no title for your scooter
And I think you better come with me
Jednou pozdě v noci jsem ležel v posteli
Když jsem slyšel bouchnutí předních dveří
Pocítil jsem ocel 38
Řekl jsem, "Stuhne hoch, já jsem muž"
Řekl jsem, "Prosím, nedělej to, nechci kulku
Pane, co proti mě máš?"
"Mám prach ve své houfnici, bez titulu na tvůj skútr
A myslím, že bys měl radši jít se mnou"
Better be careful now
He knows your name
Got your number now
Don't want your
Radši buď opatrný
Zná tvé jméno
Má tvé číslo
Nechce tvůj
Heat in the street
Heat in the street
Everybody bein' careful 'cause there heat in the street
Heat in the street
Heat in the street
Everybody bein' careful 'cause there heat in the street
Žár na ulici
Žár na ulici
Každý je opatrný, protože je tu žár na ulici
Žár na ulici
Žár na ulici
Každý je opatrný, protože je tu žár na ulici
Nights get cold in the county jail
And the floor gets kinda hard
"To keep the tourists from gettin' in
I'm gonna keep the windows barred"
It won't be deep, but I know I'll sleep
In the arms of security
"It ain't no trouble 'cause they pay me double
For workin' on Saturday"
Noci chladnou ve okresní věznici
A podlaha je trošku tvrdá
"Pro udržení turistů dál
Nechám okna zablokovaná"
Nebude to hluboké, ale vím, že budu spát
V náručí bezpečí
"To není žádný problém, protože mi platí dvojitě
Za práci o sobotě"
Better be careful now
He knows your name
Got your number now
Don't want your
Radši buď opatrný
Zná tvé jméno
Má tvé číslo
Nechce tvůj
Heat in the street
Heat in the street
Everybody bein' careful 'cause there heat in the street
Heat in the street
Heat in the street
Everybody bein' careful 'cause there heat in the street
"Look out, here I come"
Žár na ulici
Žár na ulici
Každý je opatrný, protože je tu žár na ulici
Žár na ulici
Žár na ulici
Každý je opatrný, protože je tu žár na ulici
"Dávej pozor, přicházím"
Two months later when I got out
Felt like just a dream
I hit the road doin' 56
When I heard the siren scream
I knew if I could gun it I could sure outrun it
But I saw him lookin' my way
I said "don't even try it or, boy, you're gonna buy it
Ha ha, this ain't your day"
O dva měsíce později jsem se dostal ven
Měl jsem pocit, že je to jen sen
Jedu po silnici na 56
Když slyším křik sirény
Věděl jsem, že kdybych vystřelil, mohl bych to překonat
Ale viděl jsem ho na své cestě
Řekl jsem, "Ani to nezkoušej nebo, hochu, to koupíš
Ha ha, tohle není tvůj den"
Better be careful now
He knows your name
Got your number now
Don't want your
Radši buď opatrný
Zná tvé jméno
Má tvé číslo
Nechce tvůj
Heat in the street
Heat in the street
Everybody bein' careful 'cause there heat in the street
Heat in the street
Heat in the street
Everybody bein' careful 'cause there heat in the street
Žár na ulici
Žár na ulici
Každý je opatrný, protože je tu žár na ulici
Žár na ulici
Žár na ulici
Každý je opatrný, protože je tu žár na ulici
Heat in the street
Heat in the street
Everybody bein' careful 'cause there heat in the street
Heat in the street
Heat in the street
Everybody bein' careful 'cause there heat in the street
Žár na ulici
Žár na ulici
Každý je opatrný, protože je tu žár na ulici
Žár na ulici
Žár na ulici
Každý je opatrný, protože je tu žár na ulici
Heat in the street
Heat in the street
Everybody bein' careful 'cause there heat in the street
Heat in the street
Heat in the street
Everybody bein' careful 'cause there heat in the street
Žár na ulici
Žár na ulici
Každý je opatrný, protože je tu žár na ulici
Žár na ulici
Žár na ulici
Každý je opatrný, protože je tu žár na ulici
Heat in the street
Heat in the street
Everybody bein' careful 'cause there heat in the street
Heat in the street
Heat in the street
Everybody bein' careful 'cause there heat in the street
Žár na ulici
Žár na ulici
Každý je opatrný, protože je tu žár na ulici
Žár na ulici
Žár na ulici
Každý je opatrný, protože je tu žár na ulici

Text přidal roman59

Videa přidal roman59

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nemesis

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.