Playlisty Kecárna
Reklama

Black Roses - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Children joyful dancing in the sun
With a blissful ignorance of what's to come
When the guardsmen start to struggle
And the barriers give way
We're broken and we wither in the fray
Děti si radostně tančí na slunci
Blaženě nevědomí si toho, co přijde
Když stráž začne bojovat
A hradby padnou
Jsme zlomení a chřadneme v bitvě
We are husks
Alive but barely breathing
Sometimes we pull ourselves together
But our efforts fade away
We are dust
Crumbling by the moment
We try to push away the ending
And black roses fall the same
Jsme skořápky
Naživu, ale stěží dýchající
Někdy si vzájemně pomůžeme
Ale naše snahy nakonec vyhasnou
Jsme prach
Momentálně se rozpadáme
Snažíme se oddálit konec
A černé růže stále stejně padají
Running off afraid of what's to come
When you're facing down the barrel of the lawman's gun
But the saints have learned the secret
And the rebels know the same
We're killing just to bury our remains
Utíkáme, děsíme se toho, co má přijít
Když jsi tváří v tvář hlavni zbraně muže zákona
Ale svatí se dozvěděli o tajemství
A povstalci si ho jsou též vědomi
Zabíjíme jen proto, abychom pohřbili naše pozůstatky
Preludes of every stanza
End on repeating notes
A tale of woe and sadness
Chorus of silent throats
We try and keep a memory
Transcribing every line
But when they turn to ashes
We perish slaves to time
Burned out on borrowed moments
Used up like cigarettes
We feel our time expiring
But it's not over yet
Each finds a meager purpose
Though our cold grave awaits
We face the morbid beauty
Of our collective fate
Předehra každé sloky
Zakončení na opakujících se tónech
Příběh o žalu a zármutku
Sbor mlčících hrdel
Snažíme se uchovat vzpomínku
Přepisujeme každý řádek
Ale jakmile se změní na popel
My zahyneme, otroci času
Vyhořelí z vypůjčených okamžiků
Spotřebováni jako cigarety
Cítíme, že náš čas vyprchává
Ale ještě není po všem
Každý najde svůj skromný účel
Nicméně naše chladné hroby čekají
Stavíme se té morbidní kráse
Našeho společného osudu
We are flawed
Chained to the laws of nature
I guess we'll have to teach each other
To leave legends to our names
Jsme pokažení
Spoutáni se zákony přírody
Hádám, že se budeme muset vzájemně naučit
Jak zanechat legendu k našim jménům
We are husks
Alive but barely breathing
Sometimes we pull ourselves together
But our efforts fade away
We are dust
Crumbling by the moment
We try to push away the ending
And black roses fall the same
Jsme skořápky
Naživu, ale stěží dýchající
Někdy si vzájemně pomůžeme
Ale naše snahy nakonec vyhasnou
Jsme prach
Momentálně se rozpadáme
Snažíme se oddálit konec
A černé růže stále stejně padají

Text přidala Valse

Video přidala Valse

Překlad přidala Valse

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Dreams of the Deep

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.