Playlisty Kecárna
Reklama

Celosia - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I would take the pain, the pain that you feel
Just so you can see all of this more clearly
But there's no off-switch
Bral bych bolest, bolest, kterou cítíš.
Jen proto, abys to všechno viděl jasněji.
Ale není tu žádný vypínač
All this time you suffered instead of living the moments passing by
All this time, stuck in a place where you have been hidden from the beauty of life
Celou tu dobu jsi trpěl, místo abys žil chvílemi, které ubíhají.
Celou tu dobu jsi trčel na místě, kde jsi byl skrytý před krásou života.
And I wish I can help you see that you deserve to live a life, so happy and free A já bych si přál, abych ti pomohl vidět, že si zasloužíš žít život, tak šťastný a svobodný
Seek within yourself to find the living colors that was always there, that was always there Hledej v sobě, abys našel živé barvy, které tam vždycky byly, které tam vždycky byly
I do too feel lost sometimes. Don't let it haunt your mind
Let go of what holds you down, release the potential that you keep inside
I já se někdy cítím ztracený. Nedovol, aby tě to pronásledovalo
Pusťte to, co vás drží dole, uvolněte potenciál, který v sobě uchováváte
I will be right by your side Budu ti stát po boku
And I wish I can help you see that you deserve to live a life, so happy and free A přál bych si, abych ti pomohl pochopit, že si zasloužíš žít tak šťastný a svobodný život.
You stood up for me when I was weak. And nothing else can come in between Postavil ses za mě, když jsem byl slabý. A nic jiného mezi to nemůže vstoupit
Through my eyes you're worth so much more and whenever I'm with you I feel at home
Happiness is right where you want it to be. Let your inner self fully blossom
Now you are free
Mýma očima máš mnohem větší cenu a kdykoli jsem s tebou, cítím se jako doma.
Štěstí je přesně tam, kde ho chceš mít. Nech své vnitřní já plně rozkvést
Teď jsi svobodný

Text přidal roman59

Video přidal roman59

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Epicenter

Reklama

Aviana texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.