Playlisty Kecárna
Reklama

Welcome To The Family - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Hey kid
(Hey kid)
Do I have your attention?
I know the way you've been livin'
Life so reckless, tragedy endless
Welcome to the family
Hey
There's somethin' missin'
Only time will alter your vision
Never in question, lethal injection
Welcome to the family
Hej dítě)
(Hej dítě)
Mám tvoji pozornost?
Vím, jakým způsobem žiješ,
Životem tak bezohledným, nekonečnou tragédií
Vítej v rodině
Hej
Něco tu chybí
Jedině čas napraví tvoje vize
Nikdy se neptat, smrtící injekce
Vítej v rodině
Not long ago you'd find the answers were so crystal clear
Within a day you find yourself livin' in constant fear
Can you look at yourself now?
Can you look at yourself?!
You can't win this fight
Nedávno jsi objevil že odpovědi byly tak křišťálově čisté
Ten den jsi zjistil že žiješ ve věčném strachu
Můžeš se na sebe teď podívat?
Můžeš se na sebe podívat?!
Nemůžeš vyhrát tenhle boj
And in a way it seems there's no one to call
When our thoughts are so numb and
Our feelings unsure
We all have emptiness inside
We all have answers to find
But you can't win this fight
A tak nějak se zdá že nezbyl nikdo koho by jsi mohl zavolat
Když naše myšlenky jsou tak otupělé a
Naše city nejisté
Všichni máme uvnitř prázdnotu
Všichni máme odpovědi co musíme najít
Ale ty nemůžeš vyhrát tenhle boj
Hey
(Hey Kid)
I have to question,
What's with the violent aggression?
Details blurry, lost 'em too early
Welcome to the family
Hey
Why won't you listen?
Can't help the people you're missin'
It's been done, a casualty re-run
Welcome to the family
Hej
(Hej dítě)
Musím se zeptat
Co se stalo s tím mocným útokem?
Rozmazané detaily, ztratily se příliš brzy
Vítej v rodině
Hej
Proč nechceš poslouchat?
Nemůžeš pomoci lidem které postrádáš
Je to hotovo, nehoda se opakovala
Vítej v rodině
I'll try and help you with the things that can't be justified
I need to warn you that there is no way to rationalize
So have you figured it out now?
So have you figured it out?!
You can't win this fight
Já se pokusím ti pomoci s tím, co nemůže být odůvodněné
Musím tě varovat že tu není žádná cesta ke zdůvodnění
Tak přece sis teď uvědomil?
Tak co sis uvědomil?
Nemůžeš vyhrát tenhle boj
And in a way it seems there's no one to call
When our thoughts are so numb and
Our feelings unsure
We all have emptiness inside
We all have answers to find
But you can't win this fight
A tak nějak se zdá že nezbyl nikdo koho by jsi mohl zavolat
Když naše myšlenky jsou tak otupělé a
Naše city nejisté
Všichni máme uvnitř prázdnotu
Všichni máme odpovědi co musíme najít
Ale ty nemůžeš vyhrát tenhle boj
Coming for you
And all mankind
I've lost my mind
Psychotic, Rapid dementia
I won't be fine
Přicházím pro tebe
A celé lidstvo
Ztratil jsem svoji mysl
Psychóza, rychlá demence
Nebudu v pohodě
I see, you're a king who's been dethroned
(Been dethroned)
Cast out, in a world you've never known
(Never known)
Stand down; Place your weapon by your side
(By your side)
It's our war; In the end we'll surely lose but that's all right
(You'll surely lose to me)
Vidím, jsi král který byl sesazen
(byl sesazen)
Vyhoštěn pryč, ve světě který nikdy nepoznáš
(nikdy nepoznáš)
Pohov; Polož svoji zbraň vedle sebe
(vedle sebe)
Je to naše válka; Na konci určitě prohrajeme ale to je v pořádku
(Proti mě určitě prohrajete)
So have you figured it out now?
So have you figured it out?!
Tak přece sis teď uvědomil?
Tak co sis uvědomil?
And, in a way it seems there's no-one to call
When our thoughts are so numb and
Our feelings unsure
We all have emptiness inside
We all have answers to find
But you can't win this fight
A tak nějak se zdá že nezbyl nikdo koho by jsi mohl zavolat
Když naše myšlenky jsou tak otupělé a
Naše city nejisté
Všichni máme uvnitř prázdnotu
Všichni máme odpovědi co musíme najít
Ale ty nemůžeš vyhrát tenhle boj
Keep inside
Where nothing's fine
I lost my mind
You're not invited
So step aside
I lost my
Držen vevnitř
Kde nic není v pořádku
Ztratil jsem svoji mysl
Nejsi pozván
Tak ustup stranou
Ztratil jsem svoji
Keep inside
Where nothing's fine
I lost my mind
You're not invited
So step aside
I lost my

Držen vevnitř
Kde není nic v pořádku
Ztratil jsem svoji mysl
Nejsi pozván
Tak ustup stranou
Ztratil jsem svoji

Text přidala Hau

Text opravil REV07

Videa přidali blanulkap, biba13

Překlad přidala Hau

Překlad opravila IvBrooks

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Best Of 2005–2013

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.