Playlisty Kecárna
Reklama

Sunny Disposition (Live from London) - text, překlad

playlist Playlist
We've been through hell. Sewn up our eyes
Found fuel in meds. Viewed through the narrow
Encouraged fear when so inclined
Bought peace through wars that doomed our children to die
Ego is sure to fix the world.
Served up to happy boys and girls
I'd make a decision if granted the privilege
But I'm afraid my taste is unrefined
And no one likes cheap wine
Prošli jsme si peklem. Zašili si oči
Našli jsme pohon v lécích. Viděli jsme úzce
Povzbuzováni strachem, až tak nakloněným
Byl přinesen mír skrz války, které byly zkázou našim dětem, které zemřou
Ego si je jisté, že spraví svět
Bylo nabídnuto šťastným hochům a dívkám
Rozhodl bych se, kdybych měl garantovaná privilegia
Ale bojím se, že můj vkus je neurčitý
A nikdo nemá rád levné víno
When the clouds kiss your eye
Shadows stain on the high-rise
Raise your thumb to the sky
Fossilize
You own the burg. We sleep in streets
You dine then waste. We forage to eat
Když mraky líbají tvé oko
Stíny špiní vysokou výšku
Zvedni svůj palec do nebe
Zkameň
Vlastníš městečko. Spíme v ulicích
Jíš a poté plýtváš. Slídíme po něčem k jídlu
Well who pays the tab when you cross the line?
Who writes the check? Who's herding the swine?
Just takes a fence to rule the roost
As long as the scale has been reduced
How can we see the outside of the pen when survival has possession of our minds?
Calmly walk the line
No, kdo platí kartu, když překračuješ hranici?
Kdo píše šek? Kdo je vůdčí svině?
Prostě bere plot k vedení hřad
Tak dlouho dokud je snížena váha
Jak můžeme vidět vnějšek pera, když přežití posedlo naše mysli?
Tiše jdeme po čáře
When the clouds kiss your eye
Shadows stain on the high-rise
Raise your thumb to the sky
Fossilize
All good things come with time
When you know then you'll know
Such a marvelous find in an illusion
Když mraky líbají tvé oko
Stíny špiní vysokou výšku
Zvedni svůj palec do nebe
Zkameň
Všechno dobré přichází časem
Když víš, pak se dozvíš
Tolik úžasných nalezení v iluzi
(Vlader Lauder sat in sorrow
For all his teeth had gone
He drank sweet rum
While fingering his gun
And eyeballed a feast
Not one bite he could eat
Somebody cut off his head!)
(Vlader Lauder seděl smutně
Protože jeho zuby byly pryč
Pil sladký rum
Zatímco má v prstech pistoli
A prohlížel si hostinu
Ani jednou si nemohl kousnout
Někdo mu usekl hlavu!)
Dear radiation my sweet friend
Let agents dance upon my nerves
Let sunlight glow under my skin
Let toxins seep into my soul
Drahá radiace, můj sladký příteli
Ať agenti tančí na mých nervech
Ať sluneční svit svítí pod mou kůží
Ať do mé duše pronikají toxiny
When the clouds kiss your eye
Shadows stain on the high-rise
Raise your thumb to the sky
Fossilize
All good things come with time
When you know then you'll know
Such a marvelous time I will find in an illusion
It's an illusion...
Když mraky líbají tvé oko
Stíny špiní vysokou výšku
Zvedni svůj palec do nebe
Zkameň
Všechno dobré přichází časem
Když víš, pak se dozvíš
Tolik úžasných nalezení v iluzi
Je to iluze...

Text přidal LimeCZ

Videa přidali JudasMaiden, roman59

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Stage (Deluxe Edition)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.