Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Exist - text, překlad

playlist

Our truth is painted across the sky
In our reflection we learn to fly
No hand to hold us
No one to save us from tomorrow

Sailing away, beyond the reach of anyone
Far beyond the dreams of everyone
No light to follow
A shot in the dark
Does anybody know?
Sailing away, beyond the reach of anyone
Far beyond the dreams of everyone
High from the heavens
I can't see the pain
Does anybody care?
Think for a moment of all the lives
Stripped of their essence before their time
We stand to conquer
But is there nothing left tomorrow?

Sailing away, beyond the reach of anyone
Far beyond the dreams of everyone
No light to follow
A shot in the dark
Does anybody know?
Sailing away, beyond the reach of anyone
Far beyond the dreams of everyone
High from the heavens
I can't see the pain
Does anybody care?

"We have one collective hope: the Earth.
And yet, uncounted people remain hopeless, famine and calamity abound.
Sufferers hurl themselves into the arms of war;
people kill and get killed
in the name of someone else’s concept of God.
Do we admit that our thoughts & behaviors spring
from a belief that the world revolves around us?
Each fabricated conflict, self-murdering bomb,
vanished airplane, every fictionalized dictator,
biased or partisan, and wayward son,
are part of the curtains of society’s racial, ethnic, religious, national, and cultural conflicts,
and you find the human ego turning the knobs
and pulling the levers.
When I track the orbits of asteroids, comets,
and planets, each one a pirouetting dancer
in a cosmic ballet, choreographed by the forces
of gravity, I see beyond the plight of humans.

I see a universe ever-expanding,
with its galaxies embedded
within the ever-stretching
four-dimensional fabric of space and time.
However big our world is, our hearts, our minds,
our outsize atlases, the universe is even bigger.
There are more stars in the universe than grains
of sand on the world’s beaches,
more stars in the universe than seconds of time
that have passed since Earth formed,
more stars than words & sounds ever uttered
by all humans who have ever lived.
The day we cease the exploration of the cosmos
is the day we threaten the continuing of our species.
In that bleak world, arms-bearing,
resource-hungry people & nations
would be prone to act on their low-contracted prejudices,
and would have seen the last gasp of human enlightenment.
Until the rise of a visionary new culture
that once again embraces the cosmic perspective;
a perspective in which we are one,
fitting neither above nor below, but within."

Text přidal MrM4sl0

Text opravil DevilDan

Videa přidali Snajpr, JudasMaiden

Naše pravda je nakreslená napříč nebem
V našem odrazu se učíme létat
Žádná ruka nás nedrží
Nikdo nás nezachrání před zítřkem

Plující pryč, za dosah kohokoliv
Daleko od všech snů
Není světla k následování
Výstřel v temnotě
Ví někdo?
Plující pryč, za dosah kohokoliv
Daleko od všech snů
Vysoko od nebes
Nemůžu vidět bolest
Zajímá se někdo?
Myslím na chvíli všech životů
Svlečených z jejich esence před časem
Stojíme kvůli dobývání
Ale zbylo tu něco?

Plující pryč, za dosah kohokoliv
Daleko od všech snů
Není světla k následování
Výstřel v temnotě
Ví někdo?
Plující pryč, za dosah kohokoliv
Daleko od všech snů
Vysoko od nebes
Nemůžu vidět bolest
Zajímá se někdo?

"Máme jednu kolektivní naději: Zemi.
A přesto, nevypočitatelní lidé zůstávají beznadějní, hojní a kalamitou opotřebovaní.
Utrpení se vrhá do náruče války
Lidé zabíjí a jsou zabíjeni
Ve jménu něčího konceptu Boha
Připouštíme, že naše myšlenky a chování pramení
Z víry, že se náš svět točí kolem nás?
Každý vytvořený konflikt, sebe vraždící bomba,
Zmizelé letadlo, každý fiktivní diktátor,
zaujatý nebo partizánský a sympatický syn,
Je součástí opony společnosti rasových, etnických, náboženských, národních a kulturních konfliktů,
A nacházíš lidské ego otáčející knoflíky
A tahajícím za páčky.
Když sleduji oběžné dráhy asteroidů, komet, a planet, každý z nich je piruetující tanečník
V kosmickém baletu, v choreografii sil
Gravitace, vidím za lidské neštěstí.

Vidím stále se rozšiřující vesmír
Se svými galaxiemi
Stále se roztahující
Čtyřrozměrná struktura prostoru a času.
Avšak náš svět je velký, naše srdce, naše mysle
Naše rozsáhlé atlasy, vesmír je větší
Je tu víc hvězd ve vesmíru než zrn
Písku na světových plážích.
Víc hvězd ve vesmíru než sekund času
Které proběhly během formování Země.
Víc hvězd než slov a zvuků, které se kdy vyslovily
Všemi lidmi, kteří kdy žili
Den, kdy přestáváme prozkoumávat vesmír
Je den kdy nás ohrožuje pokračování našich druhů.
V tomto bezútěšném světě, zbroj nesoucím
Zdroj hladových lidí a národů
By byl náchylný k ději na jejich nízkých předsudcích,
A viděl bych poslední záchvěv lidského osvícení
Než nepovstane vize nové kultury
Která kdysi znovu objímá kosmickou perspektivu
Perspektivu ve které jsme jako jeden
Ani uvnitř, ani uvnitř."

Překlad přidal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.