Playlisty Kecárna
Reklama

The Watchmakers' Dream - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Welcome to the aftermath of the incidence
That made the tower fall
Another screw to another wheel
For another mind won't stray anymore
Oh won't stray away from its brain
Oh no…
Vítejte v následcích dopadu
které zničily věž
další šroubek do dalšího kola
pro další mysl, nebude bloudit už
oh, nezabloudí pryč od svého mozku
oh ne
We must finalise the giant
To level off the void and zeroise the will
The time will come: you will know what you need
The Watchmakers' Dream
The Watchmakers' Dream
musíme dořešit obra
vyrovnat prázdnotu a vynulovat vůli
Přijde čas: budeš vědět, co potřebuješ
Hodinářův sen
hodinářův sen
Simplify simplicity
You don't mind what you don't see at all
zjednodušit jednoduchost
vůbec Ti nevadí, co nevidíš
The tongue of nations brought the line
Reason occupied: the God-machine oh
A splendid steaming dream will tower to the sky
Jazyk národů přinesl poznámku
obsazený důvod: Božský stroj, ach
Ohromný uvolněný sen bude čnít do nebe
We'll exploit another 'morrow
We drained another day
The glowing of the future in our eyes
And time will reveal what we need:
Využijeme další zítřek
jsme vyčerpaní další den
zář budoucnosti v našich očích
a čas odkryje co potřebujeme
The Watchmakers' Dream
The Watchmakers' Dream
hodinářův sen
hodinářův sen
We must finalise the giant
To zeroise the will and level off all minds
The time will come that you
Will know what you need
musíme dořešit obra
vynulovat vůli a vyrovnat všechny mysli
přijde čas, že Ty
budeš vědět, co potřebuješ
The Watchmakers' Dream
The Watchmakers' Dream
hodinářův sen
hodinářův sen
The Watchmakers' Dream - Will we slice infinity
The Watchmakers' Dream - For all the world to see
The Watchmakers' Dream - We give you what you need
The Watchmakers' Dream - The sound of triviality
Hodinářův sen - budeme krájet nekonečno
hodinářův sen - aby celý svět viděl
hodinářův sen - dáme Ti, co potřebuješ
hodinářův sen - zvuk malichernosti

Text přidala Amaranthes

Video přidala Amaranthes

Překlad přidala quack55

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Mystery of Time

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.