Playlisty Akce
Reklama

Master Of The Pendulum - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Who‘s the one who‘s stretching out his hand
Is it it or is it me that won‘t lose hold
Take on to the pendulum and sway
Like a mistletoe I‘m clinging to the cold, yeah
Kdo je ten, co napřahuje svoji ruku
Je to ono, nebo to jsem já, kdo se nechce pustit
Vezmi kyvadlo a kývej s ním
Jako jmelí se chytám zimy, jo
I am the trellis for those in need to twine around
The rock of ages for those who‘re meant to wander around
I got no time for a break and we got no time to waste
I‘ll save it up in the pace, I‘ll quantify thoughts away
that you don‘t need anyway, oh what a beautiful day...
Jsem mříží pro ty, kteří se potřebují pnout
Skála věků pro ty, kdo mají bloudit
Nemám čas na pauzu a nemáme času nazbyt
Našetřím na to krok za krokem, vyčíslím myšlenky
Které stejně nepotřebuješ, ach, jak nádherný den
Tic toc tic toc
Someone's watching over me
Tik tak, tik tak
Někdo nade mnou bdí
Begging for a dance
While your sands are running out
Rigid and firm‘s what I hold in my hands
Tick away time, I allot and I divide
Master of the hands that guide you
Run if you can while the war drum‘s ticking on
Ancient of days, I‘m the shouldering pace
I will make you mine, I allot and I divide
Master of the hands that push you
Žebrám o tanec
Když se tvé písky sypou
Neohebné a pevné je to, co držím v rukou
Odtikávám čas, přiděluji a rozděluji
Mistr ručiček, který tě provází
Utíkej, pokud můžeš, dokud slyšíš tikot válečného bubnu
Stáří dnů, postupuji krok za krokem
Udělám tě svým, přiděluji a rozděluji
Mistr ručiček, které tě tlačí
That‘s who I am.
The master of these hands
To je, kdo jsem
Mistr těchto ručiček
I lead the horse to the water and I make it drink
I‘m here to force precision just on everything
Vedu koně k vodě a donutím jej se napít
Jsem tu, abych ovlivňoval přesnost úplně všeho
I feel your breath in my neck
I feel you behind my back
And as I‘m turning around
There's just this frightening sound
I feel it everywhere
Oh I know that you‘re there...
Cítím tvůj dech v mém krku
Cítím tě za svými zády
A jak se otáčím
Zazní tenhle děsivý zvuk
Cítím ho všude
Ach, vím, že tu jsi
Tic toc tic toc
Someone's watching over me
Tik tak, tik tak
Někdo nade mnou bdí
Begging for a dance while your sands are running out
Rigid and firm‘s what you hold in your hands
Tick away time, you allot and you divide
Master of the hands that guide you
Žebrám o tanec, když se tvé písky sypou
Neohebné a pevné je to, co držíš v rukou
Odtikáváš čas, přiděluješ a rozděluješ
Mistr ručiček, který tě provází
Run if you can while the war drum‘s ticking on
Ancient of days: you‘re the shouldering pace
Utíkej, pokud můžeš, dokud slyšíš tikot válečného bubnu
Stáří dnů: postupuješ krok za krokem
I will make you mine, I allot and I divide
Master of the hands that push you
Udělám tě svým, přiděluji a rozděluji
Mistr ručiček, které tě tlačí
Angels fall
Time's gonna winnow all
Dying dreams
Right from wrong
Dwell in a run
Turn the wheel
Something‘s reaching out for me
Andělé padají
Čas všechno protřídí
Umírající sny
Správné ze špatného
Zůstáváš v běhu
Otáčíš kolo
Něco se pro mě natahuje
Begging for a dance
While your sands are running out
Rigid and firm‘s what I hold in my hands
Tick away time, I allot and I divide
Master of the hands that guide you
Žebrám o tanec
Když se tvé písky sypou
Neohebné a pevné je to, co držím v rukou
Odtikávám čas, přiděluji a rozděluji
Mistr ručiček, který tě provází
Run if you can while the war drum‘s ticking on
Ancient of days, I‘m the shouldering pace
I will make you mine, I allot and I divide
Master of the hands that push you
Utíkej, pokud můžeš, dokud slyšíš tikot válečného bubnu
Stáří dnů, postupuji krok za krokem
Udělám tě svou, přiděluji a rozděluji
Mistr ručiček, které tě tlačí

Text přidala WT-Sharon74

Videa přidali WT-Sharon74, roman59

Překlad přidala mala-LAJka

Překlad opravil phantasos

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ghostlights

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.