Playlisty Kecárna
Reklama

Invoke The Machine - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Home to the land of the living
Roused by a sound I confide
And what I am to cast my tired eyes upon
Where was I when the clock had been alive?
Domov v zemi žijících
Probuzený zvukem mnou svěřeným
A to, co jsem odevzdal svým unaveným očím
Kde jsem byl, když byly naživu hodiny?
I see a marvel right in front of me
There's a man, who's got tomorrow in his hands
Don't you see what you are meant to be
Outside your cloud-cuckoo-land
Vidím právo zázraku přímo přede mnou
Je tu muž, který má zítřek ve svých rukách
Nevidíš, co jsi chtěl být
Venku z tvé mračné kukaččí země
Time won't wait for those who stay behind
To wait for Time
In these tangible realms hesitation's a crime
Čas nebude čekat na ty, kteří stojí za
Čekají na čas
V těchto hmotných sférách je váhání zločin
In the night:
A secret mysterious dream
Dead of night,
While the town lies asleep
We invoke the machine
Do noci:
Tajný záhadný sen
Smrt noci
Zatímco městské lži spí
Vzýváme stroj
Those dreams that you hummed to yourself once
How far will you reach out to make them come true
Will you turn around to shirk from duty
Or force the pace while it's all up to you
Tyhle sny, které si pro sebe jednou broukaly
Jak daleko dosáhnou, aby se splnily
Otočíš se kolem, aby ses vyhnula povinnosti
Nebo zrychlíš krok zatímco je to všechno na tobě
A giant leap is to be made now
I'm struck with awe We're gonna heed the inner call
My heart beat quickens I behold the god-machine
I can't help but write history

Obří skok je nutné teď udělat
Udeřil jsem s úctou, budeme dbát na vnitřní volání
Moje srdce bije zrychluje tep, spatřil jsem božský stroj
Nemůžu pomoct, ale psát historii
As my glance wanders to the far off end in the sky
Hissing and screaming, almost alive
Jak můj pohled zabloudil do dalekého konce nebe
Syčící a křičící, téměř naživu
In the night
My life came apart at the seams
Dead of night,
Let's run up the wheel
We invoke the machine
Do noci:
Můj život se rozpadá ve švech
Smrt noci
Otoč kolem
Vzýváme stroj
In the night:
A secret mysterious dream
Dead of night,
The town lies asleep, woah
Do noci:
Tajný záhadný sen
Smrt noci
Zatímco městské lži spí, woah
In the night:
Those in hiding are waiting for me
Dead of night,
Let's run up the wheel
We invoke the machine
Do noci:
Tady ve krytu čeká na mě
Smrt noci
Zatímco městské lži spí
Vzýváme stroj

Text přidala Amaranthes

Text opravil DevilDan

Video přidala Amaranthes

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravila Cristina

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • V této písni zpívá Toby se zpěvákem "Pretty Maids" Ronniem Atkinsonem (wotan)
Reklama

The Mystery of Time

Reklama

Avantasia texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.