Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Miss Lucy Had Some Leeches - text, překlad

playlist

Miss Lucy had some leeches
Her leeches liked to suck
And when they drank up all her blood she didn't give a ...
Funny when the doctors
Had locked her in her cell
Miss Lucy screamed all night that they should go to bloody ...
Hello to the surgeon
With scalpel old and blunt
He'll tie you to the table then he'll mutilate your ...
Come it's nearly teatime
The lunatics arrive
The keepers bleed them all until there's no one left a ...
Lively little rodents
Are eaten up by cats
We're subject to experiments like laboratory ...
Rats I've dropped a teacup
How easily they break
I'm on my hands and knees until I pay for my mis-
Take off all your clothing
We've only just begun
We have no anesthesia
It's eighteen forty
One thing we should tell you
Before you try again
The tests are all invented by a lot of filthy ...
Mentally hysteric
She's failed the exam
Don't bother telling Lucy for she doesn't give a ...
Damn that nitrous oxide
For when you can't escape
They say the surgeons oft commit a murder or a ...
Razor-blades are rusty
And not a lot of fun
So when they try to amputate your legs you'd better ...
Run and fetch the chemist
A patient's feeling sad
She's been in chains for ages and she isn't even ...
Madness is a nuicanse
And no one is immune
Your sister, mum or daughter may become a raving ...
Lunatics are dangerous
And doctors are obeyed
They also go together just like toast and marma-
Ladies are like children
With brains the size of squirrels
Lets give clitoridectomies to all the little ...
Girls are helpless trasures
That daddies must protect
So lie upon the table for the doctors to in-
Speculums are super
And stirrups all the rage
So speard a lady's legs then put her back into her ...
Cage of naked crazies
The surgeon's here to bleed
The doctors all are learned men and some can even ...
Reading can be risky
For women on the verge
It only did us worlds of good to poison, leech and ...
Purging is a penance
Phlebotomy's a chore
No need to sterilize the tools we never did be-
Fore the night is over
Before you go to bed
They'll take a hammer and a nail and jam it in your ...
Headstones in the courtyard
And statues in the park
Are not for the insane
Just leave them rotting in the D A R K
Dark, dark, dark, dark, dark

Text přidala miska3

Video přidala WoOmaN11

Slečna Lucy měla nějaké pijavice
Její pijavice rády sály
A když jí vypily všechnu krev nemohla ...
Zábavné, když ji doktoři
Zavřeli do její cely
Slečna Lucy celou noc křičela, že by měli jít do krvavé ...
Ahoj chirurgovi
Se skalpelem starým a tupým
Přiváže tě ke stolu, pak ti zmrzačí ...
Pojď, je skoro čas na čaj
Šílenci přišli
Chovatelé je všechny nechají krvácet dokud nezůstane nikdo ...
Veselí malí hlodavci
Jsou jedeni kočkami
Jsme předměty experimentů jako laboratorní ...
Kruci, upustila jsem hrneček
Jak lehko se zničí
Jsem na rukou a kolenou dokud nezaplatím za svůj -
Sundej si všechno oblečení
Právě jsme začali
Nemáme žádnou anestezii
Je 18:40
Jednu věc bychom ti měli říct
Před tím, než se budeš znova snažit
Testy jsou všechny vynalezeny spoustou špinavých ...
Mentální hysterka
Neprošla zkouškou
Nenamáhej se říkat Lucy, ona ti nedá ...
Zatracený oxid dusný
Když nemůžeš utéct
Říkají, že chirurgové často páchají vraždy nebo ...
Žiletky jsou rezavé
A ne moc zábavné
Takže když se ti snaží amputovat nohy, radši bys měla ...
Běžet a dojít pro chemika
Pacient se cítí smutný
Byla v řetězech roky a není ani ...
Šílenství je neřád
A nikdo není imunní
Tvoje sestra, matka nebo dcera se mohou stát nepříčetnou ...
Šílenci jsou nebezpeční
A doktoři poslouchají
Dokonce jdou dohromady jako toast a marme-
Dámy jsou jako děti
S mozkem velkým asi jako má veverka
Pojďme odstranit klitoris všem malým ...
Dívky jsou bezmocné poklady,
Které musí tatínkové ochraňovat
Tak lež na stole, aby mohl doktor -
Tělní zrcátka jsou super
A řemenují všechnu zlost
Tak roztáhni nohy dámy a pak jí zadek strč do -
Klec nahých šílenců
Chirurg je tady kvůli krvácení
Doktoři jsou všichni vzdělaní muži a někteří z nich mohou dokonce ...
Čtení může být riskantní
Pro ženy na pokraji
Naše světy to pouze z dobrých změnilo v otravné, pijavice a ...
Čištění je pokání
Očkování je otrava
Nepotřebujeme sterilizovat nástroje, předtím jsme nikdy -
Noc je u konce
Než půjdeš do postele
Vezmou kladivo a hřebík a nacpou ti ho do ...
Náhrobní kameny na nádvoří
A sochy v parku
Nejsou pro šílené
Jen je nechte hnít v T E M N U
Temnu, temnu, temnu, temnu, temnu

Překlad přidala Marta-S

Překlad opravila Joker


A Bit O' This & That

Emilie Autumn texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.