Kecárna Playlisty

How Strange - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
When you are sleeping do you dream of me
How strange, how strange
'Cause you know what they say
About the visions in your head and what they mean
How strange, how strange
That you should feel that way
Když spíš sníš o mě
Jak divné, jak divné
Protože ty víš co říkají
O představách v tvé hlavě a co znamenají
Jak divné, jak divné
Že by jsi to měl tak cítit
I'm not living in an ordinary world
'Cause I'm not your ordinary good girl
And I don't believe in playing like I know that game
You're not heading for an ordinary love
'Cause I'm not the one that you should think of
And I'm not a prize that you can claim
Nežiju v normálním světě
Protože nejsem tvoje řádná holka
A nevěřím v hraní jako bych tu hru znala
Nesměřuješ k normální lásce
Protože já nejsem ta za kterou mě máš
A nejsem cena které se můžeš domáhat

You know I think it's strange
Just a little bit deranged
That you think I'm gonna change to make you happy
If you can tell me why
I should wait around then I
May be coming down
But until then this means
You can see me in your dreams
Víš že si myslím že je to divné
Jenom trochu zmatené
To ty si myslíš že se změnim abys byl šťastný
Když mi dokážeš říct proč
Budu čekat okolo a pak
Můžu být scházející
Ale dříve než tohle znamená
Mě můžeš vidět ve svých snech
When you are sleeping do you
When you are sleeping do you
When you are sleeping do you dream
How strange
Když spíš
Když spíš
Když spíš tak sníš
Jak divné
I'm more than happy in my candlelight
How strange, how strange
That you should come to my dominion
In the middle of the darkest night
How strange, how strange
That you should even try
Jsem víc než šťastná ve svém přítmí
Jak divné, jak divné
To ty by jsi měl přijít na mé území
Uprostřed temné noci
Jak divné, jak divné
To ty by ses měl snažit
I'm not living in an ordinary world
'Cause I'm not your ordinary good girl
And I don't believe in playing like I know that game
You're not heading for an ordinary love
'Cause I'm not the one that you should think of
And I'm not a prize that you can claim
Nežiju v normálním světě
Protože nejsem tvoje řádná holka
A nevěřím v hraní jako bych tu hru znala
Nesměřuješ k normální lásce
Protože já nejsem ta na kterou bys měl myslet
A já nejsem cena které se můžeš domáhat

Supernatural, yes it's true
Tell me what are you gonna do
About this love
Are you strong enough
To love me for the way I am
I don't think you understand
That you can't hold me in your hand
If you want me
You had better find a way to show me
But don't you think you know me
'Cause I'm not looking for a boy to call my own
I'll do just fine alone
Mimořádně, ano je to pravda
Pověz mi co se chystáš dělat
S touhle láskou
Jsi dost silný
Abys mě miloval takovou jaká jsem
Nemyslím si že rozumíš
Že mě nemůžeš držet v náručí
Jestli mě chceš
Měl jsi si najít lepší cestu dokázat mi to
Ale nemysli si že mě znáš
Protože já nehledám kluka který by mi říkal má milá
To zvládnu dobře sama

I don't come when you call
I don't try to be nice
I don't care afterall
I don't take your advice
I don't answer your prayers
I don't do as you say
Love if you really care
You'd better find another way
Nepříjdu když zavoláš
Nebudu se snažit být milá
O nic se nestarám
Neposlechnu tvé rady
Neodpovím na tvé modlitby
Neudělám to co řekneš
Miluj když opravdu chceš
Měl by sis najít jinou cestu

When you are sleeping do you
When you are sleeping do you
When you are sleeping do you dream
Když spíš
Když spíš
Když spíš tak sníš

Text přidala Lucyasek

Videa přidal DevilDan

Překlad přidala Lucyasek


Enchant

Emilie Autumn texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.