Kecárna Playlisty

Air Kiss, Salute and Aim - text, překlad

playlist Playlist
In my mind there's a louder space
Where thoughts can dwell on the memory of this show and tell
And on the road we discovered that the other fills each other
While another is near
V mé hlavě je hlasitější místo
Kde myšlenky můžou přežívat na vzpomínce téhle show a říct
A na cestě jsme objevili, že jeden naplňuje druhého
Zatímco další je poblíž
So now he comes
She wears her best
Like a bullet to his chest
Let the lovers cover their hearts
For just one night
We're onto each other so hard
In love we are
Takže nyní on přichází
Ona se chová nejlíp, jak dokáže
Jako kulka do jeho hrudníku
Nechejme milence zakrýt jejich srdce
Pro jednu noc
Držíme se toho druhého tak moc
Jsme zamilovaní
The hood you wear
My messy hair
Our clothes that are torn
But we don't care
Concrete is freezing
Our coffee gone old
Yet, the look that you're giving me is anything but old.
Mikinu, kterou nosíš
Mé rozcuchané vlasy
Naše oblečení, které je roztrhané
Ale nám je to jedno
Beton je ledový
Naše kafe je staré
Ale, pohled, který mi právě teď věnuješ je vše, jen ne starý
Here I am Valentine
Air kiss, salute, and aim
I think I'm gonna die
I bleed on the inside
As he turned, dropped his car, and shot me dead
And we go on
All the shameless romantics
The hopeless can't stand this
For the ghosts we carry on
Tak jsem zde, Valentýn
Vzdušný polibek, salutuj a zamiř
Myslím si, že umřu
Krvácím zevnitř
Jak se otočil, nasedl do auta a zastřelil mě
A my pokračujeme
Všichni bezostyšní romantici
Beznadějní tohle nemůžou vystát
Za duchy, které si neseme
Pace yourself
Rebel
And tear me
Shock your heart
These darts are deadly
In love
Drž krok
Rebeluj
A roztrhej mě
Šokuj své srdce
Tyhle rány jsou smrtelné
V lásce
Spit his name
Burn the aftertaste
Destroy the plan
This boy's still got you holding his hand
Vyplivni jeho jméno
Spal příchuť
Znič plán
Tenhle kluk tě ale stále drží za ruku
So as you whisper, "we're both just kids
And dreams come true"
Shouting now in the streets of this upper class beach
Balance means meant to be
Takže jak zašeptáš,
"Oba jsme pouze děcka a sny se vyplní"
Vyřváváme teď po ulicích téhle vyšší třídy
Balanc znamená být tomu předurčen
The hood you wear
My messy hair
Our clothes that are torn
But we don't care
Concrete is freezing
Our coffee gone old
Yet, the look that you're giving me is anything but old.
Mikinu, kterou nosíš
Mé rozcuchané vlasy
Naše oblečení, které je roztrhané
Ale nám je to jedno
Beton je ledový
Naše kafe je staré
Ale, pohled, který mi právě teď věnuješ je vše, jen ne starý
Here I am Valentine
Air kiss, salute, and aim
I think I'm gonna die
I bleed on the inside
As he turned, dropped his car, and shot me dead
And we go on
All the shameless romantics
The hopeless can't stand this
For the ghosts we carry on
Tak jsem zde, Valentýn
Vzdušný polibek, salutuj a zamiř
Myslím si, že umřu
Krvácím zevnitř
Jak se otočil, nasedl do auta a zastřelil mě
A my pokračujeme
Všichni bezostyšní romantici
Beznadějní tohle nemůžou vystát
Za duchy, které si neseme
Pace yourself
Rebel
And tear me
Shock your heart
These darts are deadly
With love
With love
Drž krok
Rebeluj
A roztrhej mě
Šokuj své srdce
Tyhle rány jsou smrtelné
V lásce
V lásce

Text přidala 1srdce1

Video přidala 1srdce1

Překlad přidala 1srdce1


Nezařazené v albu

Automatic Loveletter texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.