Playlisty Kecárna
Reklama

Restore - text, překlad

playlist Playlist
Nobody's growing old together, we've made it easy just to quit
Love has become a negative percentage, why do we bother to commit
We've got a long list of excuses, ways we try to justify
Well, I propose to you the truth is, marriage does not have to die
Nikdo už nestárne společně, udělali jsme si to jednoduché
jen odejít
Láska se stala negativním procentem,
proč obtěžujeme závazkem...
Dostali jsme dlouhý list omluv, způsoby jak zkoušíme soudit..
Dobře, navrhuji ti, pravda je, že manželství nemusí vymřít
[Chorus:]
I know you're feeling like it’s falling apart and it can't go on anymore
But God is a God who knows how to heal so just give it up to the Lord
And He will restore
Já vím, že cítíš, že se všechno rozpadá a nemůžeš už dál
Ale Bůh je Bůh, který ví, jak to zahojit, jen to odevzdej Pánu
a On to zahojí
He said with this ring I promise, and with I do she said forever
But right now if they're being honest they don't know if they'll stay together
Let's fast forward to the future after struggling on their own
They finally figured out they needed Jesus in the middle
Now I'm watching God rebuild their home
Prstenem slibuje, s ním já a ona říkáme navždy
Ale právě teď, pokud jsou upřímní, neví jestli spolu zůstanou.
Tak pojďme kupředu do budoucnosti, namísto bojování na vlastní pěst
Nakonec zjistí, že potřebují mezi sebou Ježíše
Nyní sleduji Boha, jak jim mění jejich domov
[Chorus] Nepřítel zkouší přijít a rozdělit
Zkouší nás přinutit vzdát náš boj
Ale temnota se vždycky ztratí na světle
Protože máme na vlastní straně sílu Ježíše
The enemy tries to come and divide
Trying to get us to give up the fight
But darkness will always lose out to light
'Cause we've got the power of Christ on our side
Vidím vás stárnout společně
A modlím se, abych našel lásku, jakou máte vy
I see you growing old together
I pray I find a love like yours
Tak pokud se cítíš, že se to rozpadá a nemůžeš už dál
Bůh je Bůh, který ví, jak to zahojit, jen to odevzdej Pánu a On to zahojí.
So if you're feeling like it’s falling apart and it can't go on anymore
God is a God who knows how to heal so just give it up to the Lord
And He will restore
Jako to bylo předtím,
možná jsi zabloudil mimo kurz,
ale On Tě zachrání
Like it was before
You may have strayed off course
But He will restore

Text přidala Beetle

Video přidala Beetle

Překlad přidala Beetle

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Upside Of Down

Reklama

Chris August texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.