Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Keep moving, keep breathing
There's no time to rest your head
Keep moving, keep breathing
Sometimes help seems so hopeless
Hýbej se dál, dýchej dál
Není čas na to, aby sis odpočinula
Hýbej se dál, dýchej dál
Někdy se pomoc zdá tak beznadějná
Pack up your things, run for your lives
In hopes of finding a place to hide
Sbal si věci, běž jako o život
V naději, že najdeš místo, kde se schováš
The ground quakes, the trees shake
They uproot all you know
The ground quakes, the trees shake
You can't make it on your own
Země se chvěje, stromy se třesou
Oni vyvracejí všechno, co víš
Země se chvěje, stromy se třesou
Nemůžeš to zvládnout sama
Imagine watching your heroes cower
Your father's face sink lower
As he tries to save you for one more hour
Představ si, jak sleduješ svoje hrdiny krčit se
Obličej tvého otce klesá dolů
Zatímco se tě snaží zachránit na ještě jednu hodinu
Cover your tracks in the earth
Let's hope they take the wrong turn
Zameť svoje stopy na zemi
Pojďme doufat, že špatně odbočí
From one torched home to another
Could you understand the terror?
From one torched home to another
Could you understand the terror?
Watch them turn to ashes and disappear into the breeze
Od jednoho hořícího domu k druhému
Mohla jsi porozumět tomu teroru?
Od jednoho hořícího domu k druhému
Mohla jsi porozumět tomu teroru?
Sleduj, jak se promění v popel a zmizí ve větru
Can you empathize with their bloodshot eyes?
They're fire red from the teardrops shed
Can you empathize with all those who tried
To pull their loved ones out of harm's reach?
Dokážeš se vcítit do jejich krví podlitých očí?
Jsou ohnivě rudé od prolitých slz
Dokážeš se vcítit do všech těch, co se pokusili
Odtáhnout své milované z dosahu škody?
No, we have our own burdens to bear
No, we have our own burdens to bear
No, we have our own burdens to bear
We have our burdens to bear
Ne, my máme naše vlastní břemena, která neseme
Ne, my máme naše vlastní břemena, která neseme
Ne, my máme naše vlastní břemena, která neseme
My máme naše vlastní břemena, která neseme
Keep moving, keep breathing
There's no time to rest your head
Keep moving, keep breathing
Sometimes help seems so hopeless
With your gaze turned towards the west
We all turn the other way
Relief is unattainable with words no one will say
No one will say
Hýbej se dál, dýchej dál
Není čas na to, aby sis odpočinula
Hýbej se dál, dýchej dál
Někdy se pomoc zdá tak beznadějná
S tvým pohledem na západ
Se všichni otáčíme na druhou stranu
Úleva je nedosažitelná se slovy, které nikdo neřekne
Nikdo neřekne
The ground quakes, the trees shake
They uproot all you know
The ground quakes, the trees shake
You can't make it on your own
Can't make it on your own
It's time to reclaim your home
Země se chvěje, stromy se třesou
Oni vyvracejí všechno, co víš
Země se chvěje, stromy se třesou
Nemůžeš to zvládnout sama
Nemůžeš to zvládnout sama
Je na čase získat zpět tvůj domov

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidala UnseenLucy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Phantom Anthem (Deluxe Version)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.