Kecárna Playlisty
Reklama

Paramount - text, překlad

playlist Playlist
Are you walking through fire?
You have a friend
Are you stuck in a nightmare?
My friend, you have a light to make it end
Procházíš ohněm?
Máš přítele
Jsi chycen v noční můře?
Můj příteli, máš světlo, co ji ukončí
Walking through fire
You have a friend
Stuck in a nightmare
There's a light to make it end
Procházíš ohněm
Máš přítele
Chycen v noční můře
Je tu světlo, co ji ukončí
You have hope
You have us
We can put it all back together
You have hope
We have trust in you
Máš naději
Máš nás
Můžeme to dát zase dohromady
Máš naději
Důvěřujeme ti
Don't bury your ability
Don't give up on your strength
Regret makes you a marionette
Holding the strings and not letting you forget
Nepohřbívej svou schopnost
Nevzdávej se své síly
Lítost z tebe dělá loutku
Držící se nitek a nenechá tě zapomenout
Do not be weary
Find a path through the night
Do not be weary
Your strength will give you sight
Nebuď unavená
Najdi cestu nocí
Nebuď unavená
Tvá síla ti dá zrak
All around are thieves, oppression their regime
Look past your reflection in another's direction
You have all you need from your imperfections
You're the silent minority, the compliant authority
Anyone can rip others apart, so reassemble the broken parts
Všude kolem jsou zloději, kteří utlačují jejich režim
Podívej se kolem svého odrazu v dalším je směr
Máš všechno, co potřebuješ ze svých nedokonalostí
Jsi tichá menšina, poddajná autorita
Kdokoliv může ostatní roztrhat, tak znovu sestav rozbité části
Walking through fire
You have a friend
Stuck in a nightmare
There's a light to make it end
Procházíš ohněm
Máš přítele
Chycen v noční můře
Je tu světlo, co ji ukončí
Face tomorrow, and settle your yesterdays
Your future is too bright to burn out
Forget the things they want you to believe
Forget the things they want you to become
On your back are the injured
They'll never determine your outcome
Čel zítřku a vyrovnej se se svými včerejšky
Tvá budoucnost je až moc jasná, aby vyhasla
Zapomeň na věci, kterým chceš věřit
Zapomeň na věci, kterými se chceš stát
Na tvých zádech jsou zranění
Nikdy nezjistí tvůj výsledek
Walking through fire
You have a friend
Stuck in a nightmare
There's a light to make it end
You're the hero who can show us our tragedy is not tragic
Procházíš ohněm
Máš přítele
Chycen v noční můře
Je tu světlo, co ji ukončí
Jsi hrdina, který nám může ukázat, že naše tragédie není tragická
We are not alone
You are by our side
Remind us how to fly
Nejsme sami
Jsi po našem boku
Připomeň nám, jak létat

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama

Guardians

Reklama

August Burns Red texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.