Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Have courage to reach for the stars
Or to grin and bear it, accept who you are
Find your place, stand your ground and dig in for the brawl
Go to war for what you have instead of searching for more
Měj kuráž natáhnout se ke hvězdám
Nebo se usmívej a snášej to, přijmi, kdo jsi
Najdi si své místo, stůj si za svým a zaboř se do rvačky
Jdi do války pro to co máš, namísto hledání něčeho víc
You'll amount to nothing searching for more
Unless you're constantly in default
We see that those who build are under assault, they're under assault
Get lost in the grind or beaten in the race
Either way, you won't escape without a bruise or two on your face
Při hledání dalšího nebudete nic
Pokud nejsi neustále v prodlení
Vidíme, co staví ti, co jsou napadeni, jsou napadeni
Ztraťme se v běhu nebo buďme poraženi v závodě
Ať tak či onak, neunikneš bez modřiny nebo dvou ve tváři
Can you take a deep breath without it trembling?
Can you close your eyes and feel at peace?
You will find comfort in contentment
Fulfilled in the settling
Můžeš se zhluboka nadechnout, aniž by ses třásl?
Můžeš zavřít oči a cítit klid?
V spokojenosti najdete pohodlí
Naplněno usazením se
The process has defined you
The healing has made you stronger
Like an ancient home that's cracked and been repaired
There's no shame in knowing when your journey ends
Let stress turn into rest, your tension will relent
Calm down, let yourself begin to mend
Let yourself, let yourself begin to mend
Tento proces tě definoval
Léčení tě posílilo
Jako starodávný dům, který je prasklý a opravený
Není škoda vědět, kdy tvá cesta končí
Ať se stres změní v odpočinek, tvé napětí ustupuje
Uklidni se, začni se uzdravovat
Začni se, začni se uzdravovat
Trying to find your place in history
Is like walking an endless road
The countless miles beneath your feet
They have only shaped who you'll be
Without you, our creations would be lost
Without you, our visions would crumble
We must pay, pay our respects
To those who choose, choose to stay humble
Snažím se najít své místo v historii
Je to jako kráčet po nekonečné silnici
Nespočet mil pod nohama
Pouze formovali, kým budeš
Bez tebe, naše výtvory budou ztraceny
Bez tebe, naše vize se rozpadly
Musíme platit, platit naše respekty
Pro ty, kteří se rozhodli, rozhodli zůstat pokorní
Set your sights to the sun, you will get burned
This is a lesson you will learn
Zaměř se na slunce, spálíš se
Tohle je lekce, kterou se naučíš

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Guardians Sessions (EP)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.