Kecárna Playlisty
Reklama

Bones - text, překlad

playlist Playlist
We built this new resistance
To help keep our distance
Don’t feel bad for us
We are content in this new existence
Stavíme tento nový odpor
Abychom si drželi naši vzdálenost
Neciťte se za nás špatně
Jsme spokojení v této nové existenci
We may never remember what is was like
Everything was better then you arrived
You carved your scars, and left everything fending to survive
Možná si nikdy nebudeme pamatovat, jaké to bylo
Všechno bylo lepší, než jsi dorazil
Vyřezal jsi své jizvy a nechal všechno bojovat o přežití
We made a deal with the devil (Disguised as help)
We made a deal with the devil
We should have trusted ourselves
Upsali jsme se ďáblu (pod záminkou pomoci)
Upsali jsme se ďáblu
Měli bychom si věřit
You imposed your will, and we’re left wondering why
You’re not here to gain knowledge
We caught you in your lie
Vnucoval sis svou vůli, a my uvažovali proč
Nejsi tu, abys získával zkušenosti
Chytili jsme tě ve tvém životě
We aren’t the kind to stand up
We aren’t the kind to rebel (Rebel)
People can change, especially when they’ve been through hell
Nejsme takoví, abychom se postavili
Nejsme takoví, abychom byli rebelové (rebelové)
Lidé se můžou změnit, když si prošli peklem
It’s in our bones to be benevolent
It’s in our souls to be of service
It’s in our bones to be benevolent
It’s in our souls
Je v našich kostech být laskaví
Je v našich duších sloužit
Je v našich kostech být laskaví
Je v našich duších
We’ll be nursed back to health
No longer a shell of our former selves
With our resolution we’ll find the infiltration
Now your deception will be annihilated
Bude nám ošetřeno naše zdraví
Už dlouho nejde o lasturu pro naše bývalá já
S naším rozlišením najdeme infiltraci
Nyní bude tvůj podvod zničen
You tried to increase your reach
But now the levees are breached
You got swallowed up by the people of the sea
Pokusil ses zvýšit svůj dosah
Ale teď jsou hráze porušeny
Pohltili tě mořští lidé
It’s in our bones to be benevolent
It’s in our souls to be of service
It’s in our bones to be benevolent
It’s in our souls
Je v našich kostech být laskaví
Je v našich duších sloužit
Je v našich kostech být laskaví
Je v našich duších
Halfway is not somewhere we will ever, ever meet Půl cesty není nikde, vždy vždy se setkáme

Text přidal LimeCZ

Videa přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Guardians

Reklama

August Burns Red texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.