Playlisty Kecárna
Reklama

Light Me Up - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Don't take offense to this, just another song for me to spill on your conscience.
So take it in, it is what it is, SO ACCEPT IT!
Nebraň se tomu, jenom další song, jak tě nabodnout na vlastní svědomí.
Tak se poddej, je to to, co to je, TAK TO PŘIJMI!
I've been away for 30 hours,
I need a blowjob and a shower.
This is irrelevant, I know, DON'T TEST ME!
Things come at you when you need them,
I never ask any questions.
If you want less, you'll end up with MORE, WHORES ON THEIR KNEES!
Byl jsem pryč přes 30 hodin,
Potřebuju vykouřit a sprchu.
Tohle není důležitý, já vím, NEZKOUŠEJ MĚ!
Věci k tobě přicházej, když je potřebuješ, neptal jsem se na žádný otázky.
Pokud chceš míň, skončíš s VÍC, DĚVKAMA NA JEJICH KOLENOU!
We're goin' out tonight,
Everything'll be alright,
You're fine with me,
I'm the craziest fish in the sea!
We're going out tonight,
everything'll be alright,
You're fine with me,
I'm crazy!
Tuto noc jdeme ven,
Všechno bude v pohodě,
Budeš se se mnou bavit,
Jsem nejšílenější ryba v moři!
Tuto noc jdeme ven,
Všechno bude v pohodě,
Budeš se se mnou bavit,
Jsem šílenec!
There are many things I used to wish I could become,
And now I'm the life of the party!
Tolik věcí, jež jsem si přál a mohl se jimi stát
A teď dávám život party!
Sometimes I wish I could rewrite all the laws,
But on a second thought that wouldn't be good at all.
THIS WORLD WOULD END!
SO LIGHT ME UP FOR THE WIN!
Někdy si přeju, abych mohl přepsat všechny zákony,
Ale vždy dojdu k tomu, že by to zas až tak dobrý nebylo.
TENHLE SVĚT BY MOHL SKONČIT!
TAK MĚ OSVĚTLETE PRO VÝHRU!
Every motha-licka make it sicka take a picture, gonna elevate the party like you know I was meant to do ALL ALONG! Každej lapač můr bolestivě bere představy, prodluž pařbu jako víš, že mám na mysli, dělat VŠECHNO SPOLU!
YEAH!
You're fine with me,
I'm the craziest fish in the sea!
We're going out tonight,
Everything will be alright,
You're fine with me,
I'm crazy!
JO!
Budeš se se mnou bavit,
Jsem nejšílenější ryba v moři!
Tuto noc jdeme ven,
Všechno bude v pohodě,
Jsem šílenec!
I hope we get a parental advisory sticker on this album, I don't care! It's all good, I'm crazy! Doufám, že na to album dostaneme rodičovskou ochrannou nálepku, která mě nezajíma! Všechno je dobrý, Jsem šílenec!
I've been away for 30 hours,
I need a blowjob and a shower,
This is irrelevant, I know, DON'T TEST ME!
Things come at you when you need them,
I never ask any questions,
If you want less, you'll end up with MORE, WHORES ON THEIR KNEES!
Byl jsem pryč přes 30 hodin,
Potřebuju vykouřit a sprchu.
Tohle není důležitý, já vím, NEZKOUŠEJ MĚ!
Věci k tobě přicházej, když je potřebuješ, neptal jsem se na žádný otázky.
Pokud chceš míň, skončíš s VÍC, DĚVKAMA NA JEJICH KOLENOU!
Don't take offense to this, isn't worth it, it's just another song so SING ALONG WITH ME!
No offense, it's just another song, lighten your attitude, yeah I'm probably mad at you, when you're struttin' around, I'm gonna be hopin' you fall, until then you will realize you have no friends at all!
Nebraň se tomu, nemá to smysl, je to jenom další song, tak ZPÍVEJ SPOLU SE MNOU!
Žádnej odpor, je to jenom další song, prosvětli svůj postoj, jo, nejspíš sem kvůli tobě zešílel, když ses naparoval okolo, doufal sem, že spadneš, dokud si neuvědomíš, že ve skutečnosti nemáš žádný přátele!

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal Pennywise

Překlad opravil Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Outlawed

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.