Playlisty Kecárna
Reklama

Smalltown Boy (Bronski Beat Cover) - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
You leave in the morning
With everything you own
In a little black case
Alone on a platform
The wind and the rain
On a sad and lonely face
Ráno odcházíš
Se vším co ti patří
V malém černém kufříku
Sám na nástupišti
Vítr a déšť
Na smutném a osamoceném obličeji
Mother will never understand
Why you had to leave
But the answers you seek
Will never be found at home
The love that you need
Will never be found at home
Matka nikdy nebude rozumět
Proč jsi musel odejít
Ale odpovědi, které jsi hledal
Nikdy nebudou nalezeny doma
Láska, kterou jsi potřeboval
Nikdy nebude nalezena doma
Run away, turn away, run away, turn away, run away
Run away, turn away, run away, turn away, run away
Uteč, odvrať se, uteč, odvrať se, uteč.
Uteč, odvrať se, uteč, odvrať se, uteč.
Pushed around and kicked around
Always a lonely boy
You were the one
That they'd talk about around town
As they put you down
Strčen a kopnut dokola
Vždy osamělý chlapec
Ty jsi byl jediný
O kom ve městě chtěli mluvili
Aby tě pomlouvali
And as hard as they would try
They'd hurt to make you cry
But you never cried to them
Just to your soul
No you never cried to them
Just to your soul
A jak to hustě zkoušeli
Chtěli ublížit, aby jsi plakal
Ale ty jsi nikdy kvůli nim neplakal
Jenom ve tvé duši
Ne, ty jsi nikdy kvůli nim neplakal
Jenom ve tvé duši
Run away, turn away, run away, turn away, run away
Run away, turn away, run away, turn away, run away
Uteč, odvrať se, uteč, odvrať se, uteč.
Uteč, odvrať se, uteč, odvrať se, uteč.
Cry, boy, cry Plač, chlapče, plač...
You leave in the morning
With everything you own
In a little black case
Alone on a platform
The wind and the rain
On a sad and lonely face
Ráno odcházíš
Se vším co ti patří
V malém černém kufříku
Sám na nástupišti
Vítr a déšť
Na smutném a osamoceném obličeji
Run away, turn away, run away, turn away, run away
Run away, turn away, run away, turn away, run away
Uteč, odvrať se, uteč, odvrať se, uteč.
Uteč, odvrať se, uteč, odvrať se, uteč.

Text přidal Azazel-Andel

Video přidal Azazel-Andel

Překlad přidala 606684876

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Werk 80 II

Reklama

Atrocity texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.