Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
Woke up to that familiar feeling
Staring at an unfamiliar ceiling
Still got your jeans on but you're topless
Headache and the stomach feels nauseous
Grab your shirt off the bedroom floor
And trying to recollect the night before
How'd you get from the bar to this mattress?
And when you got here then what happened?
And where's the who that lives here?
In this house you wanna figure out how'd you get here
But the thought got cut by nature
Find the bathroom the gut got anger
Here it comes can't avoid it
Ain't the first time throwin' up in a strange toilet
Anyone else would leave but you?
You crawl back to the bed and fell back asleep
Probudil jsem se a že známý pocit
Díval se na neznámém strop
Pořád máš své džíny, ale ty jsi topless
Bolesti hlavy a žaludku cítí špatně
Popadněte košili podlaze ložnice
A snaží se vzpomenout na noc před
Jak ses dostal z baru do této matrace?
A když jste se sem dostali poté, co se stalo?
A kde je, kdo to tu žije?
V tomto domě se chcete vymyslet jak jste se sem dostal
Ale ta myšlenka dostal řez od přírody
Najít koupelnu gut dostal vztek
Už je to tady nemůže vyhnout
Není to poprvé, kdy throwin "v cizím WC
Kdokoli jiný by odejít, ale vy?
Můžete zalézt zpátky do postele a klesla zpět spí
All we need is because
So come and party with us
Take care of you when you're passed out
Right there with you in your glasshouse
Vše, co potřebujete, je proto, že
Tak pojď a party s námi
Postarejte se o vás, když jste omdlela
Tady s tebou ve vaší skleníku
Woke up all alone with no friends
But you had to throw up again
Choke up the tears and the spit
Grab some tissue to wipe off your lips
And everything still spins
And then the chills begin
And the god please kill me right now hits
And you still don't know whos house this is
In between leftover dry heaves
You try to check out your timepiece
And you should call your job
But first gotta turn this hangover off
You dream that it's just a dream
Until the phone in your pocket starts to scream
Shut it down don't wanna hear a sound
Heavy is the head that wears that crown now
Probudil jsem úplně sám bez přátel
Ale vy jste musel hodit znovu
Ucpat slzy a slinu
Urvat nějaké tkáně, otřít své rty
A všechno ještě točí
A pak zimnice začínají
A bůh prosím zabij mě hned hity
A vy stále nevíte, kdo je dům to je
Mezi zbytky suché zátahů
Pokuste se podívat na vaše hodinky
A měli byste zavolat svou práci
Ale nejdřív musím-li tuto kocovinu off
Můžete snít, že je to jen sen
Do telefonu v kapse začne křičet
Vypněte to nechci slyšet zvuk
Heavy je hlava, která nosí korunu, že nyní
All we need is because
So come and party with us
Take care of you when you're passed out
Right there with you in your glasshouse
Vše, co potřebujete, je proto, že
Tak pojď a party s námi
Postarejte se o vás, když jste omdlela
Tady s tebou ve vaší skleníku
Hangover ain't a strong enough word
It don't describe what just occured
Lookin' at a phone full of missed calls
Probably all the people that you pissed off
Everything seems so sour
So you force yourself into the shower
Standin' up brings out the stars
And the whole bathroom smells just like a dive bar
Can't do it better sit
And let the tub be the catcher's mitt
Lay down face down
Thank god whoever lives here ain't around
Now what you need is silence
And you don't want no one to see you like this
Maybe you don't recognize it
But this is your home this is where your life lives
Kocovina není dostatečně silný slovo
To nepopisují, co se právě došlo
Hledal 'na telefonu plný zmeškaných hovorů
Pravděpodobně všichni lidé, které naštvaný
Všechno vypadá tak kyselé
Takže jste přinutit do sprchy
Stojíš "up přináší hvězdy
A celá koupelna voní stejně jako potápěčské baru
Může to dělat lépe sedět
A ať vana se catcher je rukavice
Položte dolů
Díky bohu každý, kdo žije tady není kolem
Nyní to, co potřebujete, je ticho
A nechcete nikdo nevidí tě takhle
Možná neznáte ji
Ale tohle je tvůj domov to je místo, kde váš život žije
All we need is because
So come and party with us
Take care of you when you're passed out
Right here with you in your glasshouse
Vše, co potřebujete, je proto, že
Tak pojď a party s námi
Postarejte se o vás, když jste omdlela
Tady s tebou ve vaší skleníku

Text přidal dixx

Video přidala bedasong

Překlad přidala anickakochov

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

When Life Gives You Lemons, You Paint That Shit Gold

Reklama

Atmosphere texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.