Playlisty Kecárna
Reklama

The Last To Say - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

As far back as he cares to remember,
He used to see his old man lose the temper
And mama's pretty face would catch it all,
On a regular basis the nest would fall.
Tak daleko zpět jak mu sahá paměť,
Vidí svého otce, jak ztrácí nervy,
A mámina pěkná tvář to schytá všechno,
Pravidelně se domov měnil v peklo.
But he was always safe from dad's rage,
Cause mama sacrificed in his place
Two-dozen years of the blood, sweat, tears,
Avoid the mirror, losing her hair from the fear
Ale on byl vždycky v bezpečí před otcovou zlostí,
Protože máma se obětovala a zaujala jeho místo,
Dvacet čtyři let krve, potu, slz,
Vyhýbání se zrcadlu, ze strachu ji vypadávají vlasy.
She never left him, stayed inside
He beat her ass up until the day that he died
In fact, the biggest beating was the day that he died
Cause now it's too late for her to make a new life
Nikdy ho neopustila, zůstávala s ním,
Mlátil její zadek až do dne, kdy zemřel,
Ve skutečnosti, největší výprask byl v den, kdy zemřel,
Protože teď už je pro ni pozdě začínat nový život.
She gets to mourn for the touch of a punch,
Won't ever admit that she aint clutchin it much,
Someday she'll die, it still won't be done
The anger lives on through their son.
Ona truchlila pro ten dotek jeho pěsti,
Nikdy si nepřipustí, že ji to nesvírá tolik,
Jednoho dne zemře a stále nebude konec,
Hněv žije dál skrz jejich syna.
Cause he saw, he caught it all
A childhood of watching ma and pa get raw
It's too bad for him, nah, that's half the truth
'Cause you back with him now and he's smackin you
What happened to you? You don't have a clue.
Did your mama used to suffer accidents too?
I never knew that you would stand for abuse,
I guess I just assumed that you would pack up and move.
Protože on viděl, vnímal to všechno,
Dětství plné sledování matky a otce bylo surové,
Pro něj je to špatné, ne, to je polovina pravdy,
Protože teď si ty zpátky s ním a on praští tě,
Co se ti to stalo? Nemáš ponětí,
Měla tvoje máma taky nějaký úraz?
Nikdy jsem netušil, že se budeš nechávat zneužívat,
Myslím, že jsem prostě předpokládal, že se sbalíš a odejdeš.
Think about when you left him last time,
Said out loud that you would never forgive past crimes,
Sunglasses, so dark, scarf around the neck to cover the choke marks.
And since you gotta justify returnin,
You convinced yourself that he's just a hurt person.
You wanna blame that cross he bears,
But his pop's not there when he tosses you down stairs.

Zamysli se nad tím, když jsi ho opouštěla naposledy,
Zařval VEN! Ale to ty nikdy nezapomeneš na staré zločiny,
Sluneční brýle, tak temné, šátek kolem krku skrývá stopy po škrcení,
A protože musíš zdůvodnit svůj návrat zpět,
Přesvědčila si sama sebe, že on je ta zraněná osoba,
Chceš vinit kříž, který si sebou nese,
Ale jeho otec tam není, když tě hází ze schodů dolů.
Let me be the last to say,
Please don't stay.
Let me be the last to say,
You won't be okay.
Please put your shoes on and step into that warm weather,
Go get yourself a more better forever.
Gotta put it down, you gotta leave it,
And don't ever come back again, you gotta mean it.
Just tear it all apart and build new,
Cause if you don't kill him, he's gonna kill you.
You can't hold hands when they make fists,
And I aint the first to say this.
Nech mě říct naposledy,
Prosím nezůstávej,
Nech mě říct naposledy,
Ty nebudeš v pořádku.
But let me be the last to say,
Please don't stay.
Let me be the last to say,
You won't be okay.
Let me be the last to say,
Please don't stay.
Prosím obuj si boty a vstup do neznámých vod,
Uchop navždy lepší osud do vlastních rukou,
Musíš ho opustit, musíš jít pryč,
A nikdy se znovu nevrátit zpět, musíš to udělat,
Jenom to všechno vyplač a začni znovu,
Protože pokud ty nezabiješ jeho, on zabije tebe,
Nemůžete se držet za ruce, když on je svírá v pěsti,
A já nejsem první, kdo ti to říká.

Text přidal DevilDan

Text opravila MrsKanizsay

Video přidal DevilDan

Překlad přidal SenseOfHH

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Family Sign

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.