Kecárna Playlisty
Reklama

A Song About A Friend - text, překlad

playlist Playlist
These headphones keep me from rememberin' (rememberin')
Also guilty of letting me not forget (also guilty)
What type of harvest will September bring? (beckoning)
Everyone to put him to that test (Somebody please kill me)
I've got a sickness, it feels like love
It's not contagious, take off the gloves
Drop your defenses, apply a coat of perfect
I'll form the sentences you try to interpret
It'd all be so simple if I was rich (But I'm not)
But I'm not so I compensate with thought (I got a lot)
I got a lot of nothin' that you need to know (Ay yo)
You would think he wasn't aware of the glow (Where'd you go?)
Swimmin' in a bottle of imposters
Losin' my ground in the name of takin' it farther
We can thumb wrestle or we can make a daughter
I thought it was supposed to get easier when you worked harder
Stole the city, I still feel helpless
Baited the hook and caught me a shellfish (?selfish?)
I'm gonna gut it, clean it, cook it, feed it to a she(?)
And see if I can get her to need me
Tyto sluchátka mi nezabrání rememberin '(rememberin')
Rovněž dopustili žes mě nezapomněl (také vinu)
Jaký typ sklizeno září přinese? (kyne)
Každý, kdo se ho v tomto testu (Somebody please kill me)
Mám nemoc, je to pocit, jako láska
Není to nakažlivé, vzlétnout rukavice
Odhoďte obrany, se nátěr dokonalého
Budu tvořit věty pokusu interpretovat
To vše by být tak jednoduché, kdybych byl bohatý (But I'm not)
Ale já nejsem, tak jsem myslel, vyrovnat se (hodně jsem)
Mám hodně nic ', které musíte vědět (Ay yo)
Člověk by si myslel, že není vědom záře (Where'd you go?)
Zaplavat 'v láhev podvodníci
Ztrácím 'mé zemi ve jménu Takin' to dál
Můžeme palec zápasit nebo se můžeme dceru
Myslel jsem, že měl mít snazší, když jste pracovali tvrději
Ukradl města, stále se cítím bezmocná
Háček s návnadou a chytil mě měkkýše (? Sobec?)
I'm gonna střeva ji čistit, vařit to, krmení, aby ona (?)
A uvidíme, jestli můžu dostat ji na mě potřebovat
[Chorus x2]
And now I'm standin' at the bottom of the steps
And if I tilt my head a little I can look up her dress
And I'm willin' to bet that she'd move if she knew
So I'ma tap her on the shoulder, I'ma give her a clue
[Chorus x2]
A teď stojím 've spodní části po schodech
A když jsem sklon hlavu trochu jsem se podívat do jejích šatů
A já jsem willin 'se vsadit, že ji přesunout, kdyby věděla,
Jsem tak poklepejte ji na rameno, jsem jí vodítko
[Slug]
All it takes is a stroll down the street
A pro and he greets and he sold the life to me
Showed you the meaning of the artery he keeps on the end of his sleeve
As he pretends he can breathe
Lend me a piece of your superiority
I feel alone on this mission, I'm wishin' there was more of me
A pair of me, apparently I'm a parasite caught inside a paradox
A paradise, a parody, the hair police have got what you need
For you to get over me and move on with Godspeed
I'd let it all go and break eggs for a livin'
If I wasn't so conditioned to just take what I'm given
Get it, got it, catch it, caught it, and lost it
Yet I can't stop it, it's embedded in my optics
Plus the frustration is a product of the gossip
If you can't walk away can you at least change the topic?
Overextended the amount of time allotted
Broke the engine, I don't know, cracked the block
Now I'm standin' at this gravel roadside festival
And I ain't tryin' to move cause this view is incredible
[Slimák]
Stačí se projít po ulici
Pro a on pozdraví a prodal život pro mě
Ukázal se význam tepny pořád na konci rukávu
Jak on předstírá, že nemůže dýchat
Půjč mi kousek své nadřazenosti
Cítím se sám na tuto misi, jsem Wishin 'tam bylo víc o mně
Pár mi, zřejmě jsem chytil parazit uvnitř paradox
Ráj, parodie, vlasy policie dostal to, co potřebujete
Aby ses na mě a šel na to s Godspeed
Já bych to všechno nechal jít a rozbít vejce livin '
Kdybych nebyla tak podmíněna jen vzít to, co jsem uveden
Si to, to mám, chytit, chytil jej, a ztratil
Přesto se nemůžu zastavit, je to vestavěné v mé optice
Plus frustrace je produktem klepy
Pokud nemůžete odejít můžete alespoň změnit téma?
Nadměrný množství času přiděleného
Rozbil motor, nevím, popraskané blok
Teď jsem stojím 'na této štěrkové silnici festival
And I ain't tryin 'přesunout příčina tohoto pohledu je neuvěřitelné
[Chorus x2]
Standin' at the bottom of the steps
And if I tilt my head a little I can look up her dress
And I'm willin' to bet that she'd move if she knew
So I'ma tap her on the shoulder, I'ma give her a clue
[Chorus x2]
Stojím 've spodní části po schodech
A když jsem sklon hlavu trochu jsem se podívat do jejích šatů
A já jsem willin 'se vsadit, že ji přesunout, kdyby věděla,
Jsem tak poklepejte ji na rameno, jsem jí vodítko
[Slug]
Fall in love with all of she (Fall in love with all of she)
Hasn't stopped callin' me (Hasn't stopped callin' me)
Message in a bottle (There's a message in a bottle)
And I stepped inside a pothole (I stepped inside a pothole)
Somehow forgot my name (Somehow forgot my name)
Blew out the flame (She blew out the flame)
A means to an end (A means to an end)
Can't even be friends, it's a song about a friend
She's still in my dreams (She steals all my dreams)
Angel spread your wings (Angel spread your wings)
Tryin' to comprehend (I'm still tryin' to comprehend)
Can't even be friends, it's a song about a friend
[Slimák]
Zamilovat se všemi ona (zamilovat se všemi ona)
Nezastavilo Callin 'me (nezastavilo Callin' me)
Poselství v láhvi (tu zprávu v láhvi)
Vešel jsem dovnitř a výmol (Vešel jsem dovnitř výmol)
Nějak zapomněl moje jméno (jaksi zapomněl jsem jméno)
Sfoukl plamen (She sfoukl plamen)
Prostředkem k dosažení cíle (prostředkem k dosažení cíle)
Nemůže být ani přátele, je to píseň o příteli
Pořád je v mých snech (She ukradne všechny mé sny)
Angel Spread Your Wings (Angel Spread Your Wings)
Tryin 'pochopit (I'm still tryin' pochopit)
Nemůže být ani přátele, je to píseň o příteli

Text přidala big_lady17

Video přidala HaTeYoU4EveR

Překlad přidala Andrejkaa

Je zde něco špatně?
Reklama

God Loves Ugly

Reklama

Atmosphere texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.