Playlisty Kecárna
Reklama

Suburban Song - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Who can tell 'bout the afterlife?
Who can give us the answer?
Passion is useless and I'm not ready to play ball
Kdo ti může říct o posmrtném životě?
Kdo nám může dát odpovědi?
Vášeň je zbytečná a já nejsem připravený hrát si s míčem
Seek for perfection and endless er******
The wolves there at Wall Street are in for the kill
So why can't you hear me?
Pátrej po dokonalosti a nekonečné erekci
Vlci tam na Wall Street jsou připraveni zabít
Tak proč mě neslyšíš?
And the kids on the block never gonna be the same, enemies but friends
In the pain, in the pain they find their only friend
A děti z bloku nikdy nebudou stejné, nepřátelé, ale přátelé
V bolesti, v bolesti najdou svého jediného přítele
It's time to save them, to heal them
The suburban kids are for real
The world is waiting for something
There's much we can do
So I sing this suburban song
Je čas je zachránit, uzdravit je
Děti předměstí jsou skutečné
Svět na něco čeká
Je tady hodně co můžeme dělat
Tak zpívám tuto píseň předměstí
Came along on a rainy day
But you brought me the rainbow
Things felt much clearer, but who am I to explain, oh
Přišel deštivý den
Ale ty jsi mi přinesl duhu
Věci se zdály mnohem čistší, ale kdo jsem abych vysvětlil, oh
A volcano, burning; the mountain is turning
Crumble and tumble, what's going on
Why can't you see me?
Vulkán, hořící, hora se mění
Drobící se a padající, co se děje
Proč mě nemůžeš vidět?
But I try and I fight cause I never wanna fail, I will never bend
What a lie, what a lie, this will never end
Ale snažím se a bojuju, protože nikdy nechci selhat, nikdy se neohnu
Jaká to lež, jaká to lež, toto nikdy neskončí
It's time to save them, to heal them
The suburban kids are for real
The world is waiting for something
There's much we can do
So I sing this suburban song
Je čas je zachránit, uzdravit je
Děti předměstí jsou skutečné
Svět na něco čeká
Je tady hodně co můžeme dělat
Tak zpívám tuto píseň předměstí
We are lost in mass confusion
Is this a grand illusion?
Time for our retribution
Say no
Jsme ztracení v masovém zmatku
Je toto velká iluze?
Čas na naší odplatu
Řekni ne
We are lost in mass confusion
Is this a grand illusion?
Time for our retribution
Say no
Jsme ztracení v masovém zmatku
Je toto velká iluze?
Čas na naší odplatu
Řekni ne
And the kids on the block never gonna be the same, enemies but friends
In the pain, in the pain they find their only friend
A děti z bloku nikdy nebudou stejné, nepřátelé, ale přátelé
V bolesti, v bolesti najdou svého jediného přítele
It's time to save them, to heal them
The suburban kids are for real
The world is waiting for something
There's much we can do
So I sing this suburban song
Je čas je zachránit, uzdravit je
Děti předměstí jsou skutečné
Svět na něco čeká
Je tady hodně co můžeme dělat
Tak zpívám tuto píseň předměstí
Suburban song
Suburban song
It's not an illusion
Suburban song
Píseň předměstí
Píseň předměstí
Není to iluze
Píseň předměstí

Text přidal Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Black Eyed Children

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.