Playlisty Kecárna
Reklama

Slaves to Ourselves - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

So what is wrong with the world of today?
Zombies and ghosts, robots programmed to do what leaders say
Masters and slaves; shall they die or burn just like fire?
All these brains made of metal will rust from inside
It's a phantom pain you know
Tak co je špatně s dnešním světem?
Zombie a duchové, roboti naprogramovaní dělat, co vůdci řeknou
Pánové a otroci, zemřou nebo shoří jenom jako oheň?
Všechny ty mozky vyrobené z kovu zrezaví zevnitř
Je to fantomová bolest, víš
Politicians; playing the game we call life
Power junkies everywhere; behold the rebirth
Politici, hrající hru, které říkáme život
Závisláci na moci všude okolo, pohleď na znovuzrození
We get into the black
They're eating out our hearts
We get into the black
We're nothing but slaves to ourselves
Dostaneme se do černé
Oni pojídají naše srdce
Dostaneme se do černé
Nejsme ničím než sami sobě otroky
I search for signs that the world is falling apart
My personal death row inside, broken thoughts must fade away
Prophets of lies are they real or dreams in the night
There's no answer just madness now Heaven is Hell
And there is no ticket back
Hledám znamení, že se svět hroutí
Má vlastní ulička smrti uvnitř, rozbité myšlenky musí zmizet
Proroci lží, jsou skuteční nebo sny v noci
Není tady odpověď, jenom šílenství, teď je Nebe Peklem
A není tady lístek zpět
No more patience; break out feel the strength in yourself
Sacrificed to outer space; do you understand?
Už žádná trpělivost, uteč, cítíš sílu v sobě
Obětovaný venkovnímu prostoru, rozumíš?
We get into the black
They're eating out our hearts
We get into the black
We're nothing but slaves to ourselves
Dostaneme se do černé
Oni pojídají naše srdce
Dostaneme se do černé
Nejsme ničím než sami sobě otroky
We're nothing but slaves to ourselves
Yes we are
Slaves to ourselves
Yes we are
Are you my master?
Nejsme ničím než sami sobě otroky
Ano my jsme
Sami sobě otroky
Ano my jsme
Jsi můj pán?
What is wrong with the world today?
I don't know, I don't know
Tell me when it's time to pay
I don't know, I don't know
Tak co je špatně s dnešním světem?
Nevím, nevím
Řekni mi, kdy je čas zaplatit
Nevím, nevím
Politicians, playing the game we call life
Power junkies everywhere, behold the rebirth
Politici, hrající hru, které říkáme život
Závisláci na moci všude okolo, pohleď na znovuzrození
No one's gonna save us now
Into the black
Teď nás nikdo nezachrání
Do černé

Text přidal Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Black Eyed Children

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.