Playlisty Kecárna
Reklama

Good vs. Bad - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You will soon become a widow
When I think about the evil to come
I fear the breeze of changes
Stand up, hold tight and do what is right
Brzy se staneš vdovou
Když myslím na zlo co přijde
Bojím se vánku změny
Postav se, pevně se drž a udělej co je správné
I'm the sacred savior
So pray for my immortal soul
Lonely is the hunter in the dark
But life is hell, you know
Jsem posvátný spasitel
Tak se modli za mou nesmetelnou duši
Osamělý je lovec ve tmě
Ale život je peklo, jak víš
Now death is a struggle it's good versus bad
Living's not easy, it's driving me mad
Heaven's for heroes and Hell is for fools
There are so many reasons to die and to let living go
Teď smrt je boj, je to dobro proti zlu
Žít není jednoduché, šílím z toho
Nebe je pro hrdiny a peklo pro hlupáky
Je tak hodně důvodů proč zamřít a nechat život za sebou
In the myth they talk about freedom
But in real life we're captured like rats
Today is not tomorrow
Stand up, hold tight and do what is right
V mýtech mluví o svobodě
Ale ve skutečném životě jsme chyceni jako krysy
Dnešek není zítřek
Postav se, pevně se drž a udělej co je správné
I'm the sacred savior
So pray for my immortal soul
Lonely is the hunter in the dark
But life is hell, you know
Jsem posvátný spasitel
Tak se modli za mou nesmetelnou duši
Osamělý je lovec ve tmě
Ale život je peklo, jak víš
Now death is a struggle it's good versus bad
Living's not easy, it's driving me mad
Heaven's for heroes and Hell is for fools
There are so many reasons to die and to let living go
Teď smrt je boj, je to dobro proti zlu
Žít není jednoduché, šílím z toho
Nebe je pro hrdiny a peklo pro hlupáky
Je tak hodně důvodů proč zamřít a nechat život za sebou
Go, go, go, go, go
No, no, no, no, no
Jdi, jdi, jdi, jdi, jdi
Ne, ne, ne, ne, ne
I look at your window and think of tomorrow
Where can I go?
Release me
Dívám se na tvé okno a přemýšlím o zítřřku
Kam mohu jít?
Osvoboď mě
You will soon become a widow
And I think of the evil to come
Today is not tomorrow
Stand up, hold tight and do what is right
Brzy se staneš vdovou
A myslím na zlo co přijde
Dnešek není zítřkem
Postav se, pevně se drž a udělej co je správné
I'm the sacred savior
So pray for my immortal soul
Lonely is the hunter in the dark
But life is hell, I know
Jsem posvátný spasitel
Tak se modli za mou nesmetelnou duši
Osamělý je lovec ve tmě
Ale život je peklo, jak víš
Now death is a struggle it's good versus bad
Living's not easy, it's driving me mad
Heaven's for heroes and Hell is for fools
There are so many reasons to die and to let living go
Teď smrt je boj, je to dobro proti zlu
Žít není jednoduché, šílím z toho
Nebe je pro hrdiny a peklo pro hlupáky
Je tak hodně důvodů proč zamřít a nechat život za sebou

Text přidal Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Black Eyed Children

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.