Playlisty Kecárna
Reklama

You Know My Name (Chris Cornell cover) - text, překlad

playlist Playlist
If you take a life,
you don't know what you'll give.
Odds are you won't like what it is!
Když vezmeš život
Nevíš co budeš dávat
Možnosti jsou takové, které se Ti nebudou líbit!
When the storm arrives
would you be seen with me,
by the merciless eyes
I've deceived.
Když příjde bouře
Budeš se mnou viděn
Bezcitnýma očima
Jsem byl podveden
I've seen angels fall
from blinding heights
but you yourself are
nothing so divine.
Viděl jsem padat anděly
Z oslňujících výšin,
Ale ty sám nejsi
Nic božského,
Just next in line! Prostě další v řadě!
Arm yourself because no-one
else here will save you.
The odds will betray you,
and I will replace you.
Chraň se sám, protože nikdo
Jiný tě tu nezachrání,
Pravděpodobnost tě zradí,
A já tě nahradím.
You can't deny the prize,
it may never fulfill you,
it longs to kill you.
Are you willing to die?
Nemůžeš popřít, že tu cenu
Nikdy nesplatíš,
Touží tě zabít,
Jsi ochotný zemřít?
The coldest blood
runs through my veins,
you know my name!
Chladná krev
Mmi proudí žilami,
Ty znáš mé jméno
If you come inside
things will not be the same
when you return to the night.
Jestli že příideš k jádru,
Věci nebudou stejné,
Když se vrátíš do noci
If you think you've won,
you never saw me change
the game that we've playing.
A myslíš si, že jsi vyhrál,
Nikdy neuvidíš mou změnu,
Ve hře, kterou hrajeme.
I've seen diamonds cut through
harder men than you, yourself,
but if you must pretend
you may meet your end.
Viděl jsem diamanty procházející muži,
Tvrdšími než jsi ty sám
Ale jestli musíš předstírat,
Tak možná potkáš svůj konec.
Arm yourself because no-one
else here will save you.
The odds will betray you,
and I will replace you.
Chraň se sám, protože nikdo jiný tě tu nezachrání,
Pravděpodobnost tě zradí,
A já tě nahradím.
You can't deny the prize,
it may never fulfill you,
it longs to kill you.
Are you willing to die?
Nemůžeš popřít, že tu cenu
Nikdy nesplatíš,
Touží tě zabít,
Jsi ochotný zemřít?
The coldest blood
runs through my veins!
Chladná krev
Mi proudí žilami.
Try to hide your hand,
forget how to feel.
Life is gone with just
a spin of the wheel.
Zkus schovat svou ruku.
Zapomeň na pocity,
Život zmizí s
Protočením kol.
Arm yourself because no-one
else here will save you.
The odds will betray you,
and I will replace you.
Chraň se sám, protože nikdo jiný tě tu nezachrání,
Pravděpodobnost tě zradí,
A já tě nahradím.
You can't deny the prize,
it may never fulfill you,
it longs to kill you.
Are you willing to die?
Nemůžeš popřít, že tu cenu
Nikdy nesplatíš,
Touží tě zabít,
Jsi ochotný zemřít?
The coldest blood
runs through my veins,
you know my name!
Chladná krev
Mi proudí žilami
Ty znáš mé jméno

Text přidal Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Well of Souls

Reklama

Ashes of Ares texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.