Playlisty Akce
Reklama

This Is My Hell - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

As I travel down this lonely road
So many signs I should have seen
Paths I've chosen never rise to meet
The man I should have been
As I sit here huddled in the dark
A sullen face, tattered clothes
Thoughts of you struggle to keep me warm
In this night, so bitter cold
Devastated, all alone
Of my sins, I can't alone
Self-imposed, this is my hell
(I want you to release me)
Forgotten soul, some twenty years
A vivid memory of your tears
Let me go, this is my Hell
(I want you to release me)
Když cestuju touhle osamělou silnicí
Tolik znamení jsem měl vidět
Cesty, které jsem si vybral, se nikdy nesetkávají
Člověk, kterým jsem měl být
Když tu sedím scholený ve tmě
Zasmušilá tvář, potrhané oblečení
Myšlenky na tebe bojují, aby mě udržely v teple
O této noci, tak hořce chladná
Zničený, úplně sám
S mými hříchy, nemůžu sám
Být uložen, tohle je mé peklo
(Chci, abys mě osvobodila)
Zapomenutá duše, nějakých dvacet let
Živá vzpomínka na tvé slzy
Nech mě jít, tohle je mé peklo
(Chci, abys mě osvobodila)
Can't control my inner rage
Now I'm damned to live that day
For all time, this is my Hell
(I want you to release me)
I'd trade my soul for what I've done
I swear to father and to son
You were my world, this is my Hell
(I want you to release me)
Nemůžu ovládat svůj vnitřní hněv
Teď jsem zatracen prožívat tento den
Po celou dobu, tohle je mé peklo
(Chci, abys mě osvobodila)
Raději bych vyměnil svou duši za to, co jsem udělal
Přísahám k otci a k synovi
Byla jsi můj svět, tohle je mé peklo
(Chci, abys mě osvobodila)
I can see the tears falling from your eyes
I can see the light growing dimmer as I die
Vidím slzy padajíce z tvých očích
Vidím mizející světlo když umírám
Over and over in my mind
I've come to you so many times
And asked forgiveness for your Hell
(I want you to release me)
Znovu a znovu v mé mysli
Přišel jsem k tobě tolikrát
A žádal jsem o odpuštění pro své peklo
(Chci, abys mě osvobodila)
Please forgive this awful thing
So I can hear death's angel sing
You were my world, this is my Hell
(I want you to release me)
Prosím, odpusť tuhle hroznou věc
Takže slyším zpívat mrvého anděla
Byla jsi můj svět, tohle je mé peklo
(Chci, abys mě osvobodila)

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ashes of Ares

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.