Playlisty Akce
Reklama

Punishment - text, překlad

playlist Playlist
They took away all that I am
From this dark place there can be no return
As I become the master of my own destiny
I will make right injustice
Protect the innocent
...and punish the wicked
Odňali všechno, čím jsem
Z tohoto temného místa, odkud není návratu
Když se stávám pánem svého vlastního osudu
Spravím bezpráví
Ochránim nevinné
...a potrestám zlé
I want you to know right now
You're one step from the edge
Something inside keeps telling me
You're not long for this world
Take some time to think
About everyone
That you have harmed in your life
I will take their pain away
When I bring your punishment
Chci vědět, co je správné
Jsi jeden krok od okraje
Něco uvnitř mi dál říká, že
Už dlouho nejsi pro tento svět
Vezmi si čas na přemýšlení
O každém
Kdo tě v životě poškodil
Odnesu jejich bolest
Když přináším tvůj trest
Ask not why your time's in jeopardy
Of coming to an end
Your life has been blasphemy
Destruction's all you know
For this I will bring the hammer down
Judgement has been made
I will wash your sins away
When I bring your punishment
Neptej se, proč je tvůj čas v ohrožení
Kvůli přicházejícímu konci
Tvůj život byl rouháním
Zničení všeho, co znáš
Pro tentokrát snesu kladivo
Rozsudek byl učiněn
Smyju tvé hříchy
Když přináším tvůj trest
For the innocent... I have risen
Time won't heal all wounds
So punishment will be given
Pro nevinné ...jsem vstal
Čas nevyléčí všechny rány
Tak bude dán trest
This is the path I've chosen
It blocks the pain of failure I feel
Losing you is killing me
But I will not go without a fight
Tohle je cesta, kterou jsem si vybral
Blokuje bolest selhání, kterou cítím
Ztrácení tě, mě zabíjí
Ale nepůjdu bez boje

Text přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ashes of Ares

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.