Playlisty Akce
Reklama

On Warrior's Wings - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

My brother died today
It's goin' on three years
I think of him every day
Fought back a lot of tears
Well you could say he's a good man
But you would understate
The impact of one man's life
And his eternal faith
Můj bratr dnes zemřel
Táhne se to tři roky
Myslím na něj každý den
Vybojoval jsem hodně slz
No, mohl bys říct, že je dobrej chlap
Ale podceňoval bys
Dopad jednoho lidského života
A jeho věčnou víru
I know my brother isn't gone...
I know he isn't gone
Vím, že je můj bratr pryč...
Vím, že je pryč
The Devil came and took his life
But his soul remained
Waiting on St. Michael's hand
So he could lead the way
The archangel said, come with me, my brother
And with God's touch he granted him
Wings of a warrior
Ďábel přišel a vzal mu život
Ale jeho duše zůstala
Čekající na ruku Svatého Michaela
Aby mohl vést
Archanděl řekl, pojď se mnou, bratře
A s božím dotekem mu udělil
Křídla bojovníka
I know my brother isn't gone...
I know he isn't gone
And still his spirit carries on...
It carries on
And by his light he found a way....
He found a way
He battles evil still today...
On the wing's of a warrior
Vím, že je můj bratr pryč...
Vím, že je pryč
A jeho duch jde dál...
Jde dál
A díky jeho světlu našel cestu...
Našel cestu
Stále dnes bojuje se zlem
Na křídle bojovníka
Now he charges into battle
With the sword of kings
Trampling the fallen as the
Herald angels sing
Vengeance flies from Heaven on
Warrior's wings
Teď dobíjí bitvy
Mečem králů
Pošlapávajíce padlé jako
Heraldův andělský zpěv
Pomsta letí z nebes
Bojovníkova křídla

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ashes of Ares

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.