Playlisty Akce
Reklama

Move the Chains - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

The veiled enslavers of this world
Have got you in their grasp
They'll thin you're easy prey, until
They're called to task
Treatury to God and man
Deceivers never cease
To bend your will for their ends
Their power... your disease
Zahalení otrokáři tohoto světa
Mají tě ve svém sevření
Budou tencí, jsi jednoduchá kořist, dokud
Nejsou povoláni
Dopřání Bohu a člověku
Podvody nikdy neustanou
Chceš-li se poklonit na jejich konce
Jejich moc ...tvá nemoc
Entrenched in battle since it all began, insanity
To what end... what's it for...
Is it hate... or is it greed?
Time will come to break these
Chains and move into the light
Before that time, we must awake
And stand for what is right
Zakořeněná v bitvě dokud všechno nezačalo, šílenství
Do konce ...zač je to
Je to nenávist ...nebo jde o chamtivost?
Čas přijde ke zlomení těhle
Řetězů a pohnutí se ke světlu
Než nadejde, musíme se vzbudit
A stát si za tím, co je správné
All rise, children of Earth
Freedom calls your name
If we're to survive
And turn the bloody tide
We've got to move the chains
Povstaňte, děti Země
Svoboda volá vaše jména
Jestli přežijeme
A obrátíme se ke krvavému přílivu
Musíme se hnout z těch řetězů
Time will tell if we can win
This war on true deceit
If ever was a time to fear
You must believe
Time will come to break these chains
And move into the light
Before that time, we must awake
And stand or what is right
Čas poví, jestli můžeme vyhrát
Tuhle válku se skutečným podvodem
Jestli někdy byl čas se bát
Musíš věřit
Čas přijde ke zlomení těhle
Řetězů a pohnutí se ke světlu
Než nadejde, musíme se vzbudit
A stát si za tím, co je správné

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Ashes of Ares

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.