Playlisty Kecárna
Reklama

Let All Despair - text, překlad

playlist Playlist
A day will come when the souls are gone,
an old man dies and no one's born.
The Earth will be but an empty shell like
the time before when the giants fell.
Přijde den, kdy budou duše pryč
Starý muž umírá a nikdo se nerodí
Země bude pouze prázdná schránka jako
Doba než obři padli
Like a limb that doesn't know it's gone
this embattled race will stagger on.
When the well of souls lies dry and bare,
the mother sleeps let all despair.
Jako končetina, která neví, že je pryč
Tato rozpačitá rasa bude dál vrávorat
Když studna duší bude suchá a holá
Matka spí, nechť si všichni zoufají
A time will come when we're forced to
face what we have done held in disgrace.
Our place in time will soon be gone,
in a wasted land dusk without dawn.
Přijde čas, kdy budeme přinuceni
Čelit tomu co jsem udělali, drženi v ostudě
Naše místo v čase bude brzy pryč
V pusté zemi soumrak bez úsvitu
Taking more than we've to give,
if the mother sleeps we can't live.
When the well of souls lies dry and bare
the mother dies, let all despair.
Bereme více než máme dát
Pokud matka spí, nemůžeme žít
Když studna duší bude suchá a holá
Matka umírá, nechť si všichni zoufají
The wasted lives and the wasted tears
won’t get us back these wasted years.
The Earth will be a living Hell like the
time before the angels fell.
Promrhané životy a promrhané lži
Nám nevrátí tyto promrhané roky
Země bude živoucím Peklem jako
V době než andělé padli
We've taken all that we can take,
there's nothing more to bend just break.
as the well of souls lies dry and bare
the mother dies, let all despair.
Vzali jsme si vše co jsme si mohli vzít
Nezbylo nic víc k ohnutí jen ke zlomení
Když studna duší bude suchá a holá
Matka umírá, nechť si všichni zoufají
All the loss and all the pain won't
make our mother whole again.
The Earth will be a living Hell like
the time before the angels fell.
Všechna ztráta a všechna bolest
Neudělají naši matku znovu celou
Země bude živoucím Peklem jako
V době než andělé padli
And every life linked to her soul,
this purging time must take it’s toll.
As the well of souls lies dry and bare
the mother dies, let all despair.
A každý život spojený s její duší
Tento čas očist si musí vzít svou daň
Když studna duší bude suchá a holá
Matka umírá, nechť si všichni zoufají

Text přidal Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Well of Souls

Reklama

Ashes of Ares texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.