Playlisty Kecárna
Reklama

Black Fire Land - text, překlad

playlist Playlist
My sight is shrouded in death.
All shadows of the last years.
I see them,
I wait for them.
I do not have return to the past
Můj pohled je zahalen smrtí
Všechny ty stíny posledních let
Vidím je
Čekám na ně
Nemusím se vracet do minulosti
My visions are gloomy
My eyes are empty. My world
Behind a shadow of death,
Me in him to not rescue
Moje vize jsou ponuré
Moje oči jsou prázdné. Můj svět
Za stínem smrti
Pro mě v něm není záchrany
I was given birth here,
But now I the prisoner.
Here all is destroyed
That hundreds years created.
On revival there is no
On revival there is no hope.
Narodil jsem se tady
Ale teď jsem vězeň
Je tu zničeno vše
Co jsem sto let budoval
Při oživení není
Při oživení není naděje
From ashes
In ashes
All life
All life was scattered.
This land
Is empty,
Everywhere only fire.
Z popela
V popelu
Všechen život
Všechno život byl rozptýlen
Tahle země
Je prázdná
Všude je jen oheň
And souls of dead dreams.
Black fire land - my old land.
Everything,
That remained
Everything, that remained to us.
A duše mrtvých snů
Země černého ohně - má stará země
Všechno
Co zůstalo
Všechno, co mi nám zůstalo
Black fire land - my pain
Black fire land - my fear
Black fire land - my grief
Black fire land - my death
Black fire land - my dream
Black fire land - my sorrow
Země černého ohně - má bolest
Země černého ohně - můj strach
Země černého ohně - mé truchlení
Země černého ohně - má smrt
Země černého ohně - můj sen
Země černého ohně - můj smutek

Text přidal roman59

Text opravil DevilDan

Video přidal roman59

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Black Fire Land

Reklama

Asguard texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.