Kecárna Playlisty
Reklama

Wasted Words - text, překlad

playlist Playlist
There are days when sorrow seems never-ending
Like the countless roads upon which I've driven
The price of attachment in pursuit of dreams
That I so often can't seem to remember
Yet there are days when beauty cannot be contained
It even crawls out from under ordinary things
Jsou dny, kdy se smutek zdá nekonečný
Jako nesčetné cesty, na nichž projíždím
Cena náklonnosti v dosažení snů
To si tak často nedokážu vzpomenout
Pořád jsou dny, kdy nemůže být krása zkrocena
Dokonce se to plazí zpoza obyčejných věcí
A foreigner, no place to go
Holding on, making the most
Of what little time I have
Cizinec, nemá kam jít
Vytrvá, využije většinu
Toho mála času, co jsem měl
All the wasted words I said
In all the cities that I left
The last act of our precious play
Must not close with regret
Všechna ta promarněná slova, která jsem řekl
Ve všech městech, která jsem opustil
Poslední dějství naší precizní hry
Nesmím to uzavřít s výčitkami
I will not leave whishing I had done things differently Neodejdu s přáním, abych některé věci udělal jinak
The moments I treasure are seldom the ones
That I planned for
And if I knew where pain hid I might still let it go
So when the audience has run toward the latest drift
It will be my time to face the life that I have set
Chvíle, kterých si cením, jsou zřídka ty
Které jsem plánoval
A pokud bych věděl, kam schovat bolest, udělal bych to
Tak když se publikum dostává do posledního přesunu
Nadejde čas, kdy budu čelit životu, jenž jsem zasel
A foreigner in my own home
Holding on, no place to go
Cizinec, v mém vlastním domě
Vytrvá, nemá kam jít
All the wasted words I said
In all the cities that I left
The last act of our precious play
Must not close with regret (regret)
All the wasted words
Všechna ta promarněná slova, která jsem řekl
Ve všech městech, která jsem opustil
Poslední dějství naší precizní hry
Nesmím to uzavřít s výčitkami (výčitkami)
Všechna ta promarněná slova
Some days the line between peace
And pain seems more like a blur
But I know with certainty
I can't leave wishing, I cannot leave
I can't leave wishing I'd done things differently
V některé dny se hranice mezi klidem
A bolestí zdá spíše jako skvrna
Ale s jistotou vím
Nemůžu odejít s přáním, nemůžu odejít
Nemůžu odejít s přáním, abych některé věci udělal jinak
All the wasted words I said
In all the cities that I left
The last act of our precious play
Must not close with regret (regret)
All the wasted words
Všechna ta promarněná slova, která jsem řekl
Ve všech městech, která jsem opustil
Poslední dějství naší precizní hry
Nesmím to uzavřít s výčitkami (výčitkami)
Všechna ta promarněná slova

Text přidal Ereon

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Awakened

Reklama

As I Lay Dying texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.