Kecárna Playlisty
Reklama

Defender - text, překlad

playlist Playlist
Fighting so hard to be heard
Yet having nothing to say
You talk about changing masses
But forget those close to you
Bojovat tak těžce, abych byl slyšen
Přesto je co říct
Mluvíš-li o změně hmoty
Ale zapomínáš na své blízké
Most of us have given up
On these words that all sound the same
But I am still willing to believe
If you have done all that you can
Většina z nás se už vzdali
Na těchto slovech, která všechna znějí stejně
Ale já jsem ještě ochoten věřit
Pokud jsí udělal vše, co můžeš
You can justify almost anything
If you are willing to be loud enough
But once you've spent everything
To change the world around you
Even if your voice is taken away
Such actions will still inspire
Můžeš ospravedlnit téměř cokoliv
Pokud jsi ochotný být dostatečně hlasitý
Ale jakmile jsi schopný strávit všechno
Pokud chceš změnit svět kolem sebe
I když je tvůj hlas je odnášen pryč
Přesto Tyto akce budou i nadále inspirovat
Most of us have given up
On these words that all sound the same
But I am still willing to believe
If you have done all that you can
Většina z nás se už vzdali
Na těchto slovech, která všechna znějí stejně
Ale já jsem ještě ochoten věřit
Pokud jsí udělal vše, co můžeš
Drained
Spent
Determined
Intent
Now you've earned the right to be heard
vyčerpaný
Vyhořelý
stanovený
soustředěný
Nyní jsi získal právo být slyšen
We've been deceived by elegant speech
Whose only concern is mere distraction
Byli jsme oklamáni elegantní řeči
Jehož jediným zájmem je pouhým rozptýlením
Defender Obránce
Drained
Spent
Determined
Intent
Now you've earned the right to be heard
vyčerpaný
Vyhořelý
stanovený
soustředěný
Nyní jsi získal právo být slyšen
I will follow to the grave
A man who's willing to die
Budu tě následovat až do hrobu
Muž, který je ochoten zemřít
Most of us have given up
On these words that all sound the same
But I am still willing to believe
If you have done all that you can
Většina z nás se už vzdali
Na těchto slovech, která všechna znějí stejně
Ale já jsem ještě ochoten věřit
Pokud jsí udělal vše, co můžeš
I am willing to die
Defender
Jsem ochoten zemřít
obránce

Text přidal Ereon

Překlad přidal chazz-

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Awakened

Reklama

As I Lay Dying texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.