Playlisty Kecárna
Reklama

Young Artists For Haiti Wavin Flag - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

[All]
When I get older
I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a wavin flag
[ všichni ]
Až budu starší,
budu silnější,
budou mě nazývat svobodou
stejně jako vlající vlajku
[K'naan]
Born from a throne
Older than Rome
But violent prone
Poor people zone
[K'naan]
Narozen ze trůnu
starší než Řím
ale násilí vyhrává
zóna ubohých lidí
[Nelly Furtado]
But it’s my home
All I have known
[Nelly Furtado]
Přesto všechno je to můj domov
Všechno co vím
[Sam Roberts]
Where I got grown
but now its gone
[Sam Roberts]
Kde jsem dospíval,
ale teď je to pryč
[Avril Lavigne]
Out of the darkness
in came the carnage
threatening my very survival
[Avril Lavigne]
Skrze temnotu
přešlo to v krveprolití
ohrožující moje přežití
[Pierre Bouvier of Simple Plan]
Fractured my streets
and broke all my dreams
[Pierre Bouvier of Simple Plan]
Zlomilo všechny moje ulice
ukradlo moje sny
[Tyler Connolly of Theory of a Deadman]
Feels like defeat to wretched retreat
[Tyler Connolly of Theory of a Deadman]
Vypadá to jako porážka, když tam uboze ustupujeme
[All]
So we strugglin’
[ všichni ]
Takže bojujeme
[Kardinal Offishall]
Fighting to eat
[Kardinal Offishall]
bojujeme za jídlo
[All]
And we wonderin’
[ všichni ]
A napadá nás
[Kardinal Offishall]
If we’ll be free
[Kardinal Offishall]
Jestli někdy budeme volní
[Jully Black]
We cannot wait for some faithful day
it’s too far away so right I’ll say
[Jully Black]
Nemůžeme čekat na nějaký zázračný den
je až moc daleko, takže říkám
[All - Chorus]
When I get older
I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a waving flag
(And then it goes back x3)
[ všichni ]
Až budu starší,
budu silnější,
budou mě nazývat svobodou
stejně jako vlající vlajku
(a pak se vrátí zpět x3)
Ahhho ahhho ahhho Ahhho ahhho ahhho
[Lights]
So many wars settling scores
[Lights]
tolik válek vyrovnávajících skóre
[Deryck Whibley of Sum 41]
All that we’ve been through
and now there is more
[Deryck Whibley of Sum 41]
všechno čím jsme si prošli,
a teď je toho víc
[Serena Ryder]
I hear them say love is the way
[Serena Ryder]
Slyším je říkat, láska je možnost
[Jacob Hoggard of Hedley]
Love is the answer that’s what they say
[Jacob Hoggard of Hedley]
Láska je odpovědí, takhle to říkají
[Emily Haines]
But were not just dreamers
of broken down grievers
[Emily Haines]
Ale ne nejsme jenom snílci
zbořených útrap
[Hawsley Workman]
Our hand will reach us
and we will not see ya
[Hawsley Workman]
naše ruce nás dosáhnou
a neuvidíme
[Drake]
This can’t control us
no it can’t hold us down
[Drake
Nemůže nás to ovládat,
ne nemůže nás to držet dole
[Chin Injeti]
We gon pick it up even though we still struggling
[Chin Injeti]
Zvedneme ze země, i když stále bojujeme
[Pierre Lapointe]
Au nom de la survie (In the name of survival)
[Pierre Lapointe]
Ve jméně přežití
[all]
and we wondering
[ všichni ]
a napadá nás
[Pierre Lapointe]
Battant pour nos vie (Fighting for our lives)
[Pierre Lapointe]
bojujeme za svoje životy
[All]
We patiently wait
for some other day
[ všichni ]
Trpělivě čekáme,
na nějaký den
[Fefe Dobson and Esthero]
thats too far away so right now we say
[Fefe Dobson and Esthero]
je až moc daleko takže říkám
[All - Chorus] [ všichni ]
Až budu starší,
budu silnější,
budou mě nazývat svobodou
stejně jako vlající vlajku
(a pak se vrátí zpět x3)
[Drake - Rapping]
Uhh – well alright
How come when the media stops covering
and there’s a little help from the government
we forget about the people still struggling
and assume that its really all love again nahh
see we don’t have to wait for things to break apart
if you weren’t involved before it’s never too late to start
you probably think that it’s too far to even have to care
well take a look at where you live what if it happened there?
you have to know the urge to make a change lies within
and we can be the reason that we see the flag rise again
Až budu starší,
budu silnější,
budou mě nazývat svobodou
stejně jako vlající vlajku
(a pak se vrátí zpět x3)
[Nikki Yanofsky & Drake]
When I get older
I will be stronger
They’ll call me freedom
Just like a wavin’ flag
[Drake - Rapping]
Uhh - dobře
Jak to, že když se zastaví krytí médií
a je tu malá pomoc od vlády
zapomínáme na lidi co stále bojují
a předpokládáme že je to všechno láska
vypadá to tak, že nemusíme čekat, až se věci pokazí
Pokud si ještě nepomohl, nikdy není pozdě na to začít
asi si myslíš, že jsou moc daleko aby si se o ně zajímal
tak se podívej kde žiješ, co kdyby se to stalo tam?
musíš vědět, že potřeba změnit to je přímo v tobě
A my můžeme být důvodem, proč uvidíme vlajku znovu stát
[15]
and then it goes back
[Nikki Yanofsky & Drake]
Až budu starší,
budu silnější,
budou mě nazývat svobodou
stejně jako vlající vlajku
[Justin Nozuka]
and then it goes back
[15]
a pak se vrátí zpět
[Nikki Yanofsky]
Then it goes back
[Justin Nozuka]
a pak se vrátí zpět
[Chorus - All] [Nikki Yanofsky]
a pak se vrátí zpět
[Justin Bieber]
When I get older
When I get older
I will be stronger
just like a waving flag.
[ všichni ]
Až budu starší,
budu silnější,
budou mě nazývat svobodou
stejně jako vlající vlajku
(a pak se vrátí zpět x3)

Text přidala Kris

Text opravil CernaKocka

Video přidala Kris

Překlad přidala Kris

Překlad opravila Erbanka

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Artists for haiti - We are the world

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.