Playlisty Kecárna
Reklama

25 for Haiti We are the World - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

[Justin Bieber]
There comes a time
When we heed a certain call
[Justin Bieber]
Přijde čas,
Kdy vyslyšíme některé výzvy
[Nicole Scherzinger & Jennifer Hudson]
When the world must come together as one
[Nicole Scherzinger & Jennifer Hudson]
Kdy svět se bude muset spojit v jeden
[Jennifer Hudson]
There are people dying
[Jennifer Hudson]
Tam kde lidé umírají
[Jennifer Nettles]
And it’s time to lend a hand to life
The greatest gift of all
[Jennifer Nettles]
A je čas propůjčit ruku životu
Nejkrásnější dar ze všech
[Josh Groban]
We can’t go on
Pretending day by day
[Josh Groban]
Nemůžeme předstírat
Den za dnem
[Tony Bennet]
that someone, somehow will soon make a change
[Tony Bennet]
že to někdo, nějakým způsobem brzo změní
[Mary J Blige]
We are all a part of
God’s great big family
And the truth, you know love is all we need
[Mary J Blige]
My všichni jsme součástí
Velké Božské rodiny
pravdou je, víš, láska je vše, co potřebujeme
[Chorus]
[Michael Jackson]
We are the world
We are the children
[Refrén]
[Michael Jackson]
My jsme svět
My jsme děti
[Michael Jackson and Janet Jackson]
We are the ones who make a brighter day
So let’s start giving
[Michael Jackson and Janet Jackson]
My jsme ti, kteří dělají světlejší den
Tak začněme dávat
[Barbra Streisand]
There’s a choice we’re making
We’re saving our own lives
It’s true we’ll make a better day
Just you and me
[Barbra Streisand]
Je to volba
Zachraňujeme naše vlastní životy.
Je to pravda, my uděláme lepší den,
Jen ty a já
[Miley Cyrus]
Send them your heart
So they’ll know that someone cares
[Miley Cyrus]
Pošlete jim své srdce
Tak poznají, že se o ně někdo stará
[Enrique Iglesias]
so their cries for help
will not be in vain
[Enrique Iglesias]
Takže jejich volání o pomoc
nebude nadarmo
[Nicole Scherzinger]
We can’t let them suffer
no we cannot turn away
[Nicole Scherzinger]
Nemůžeme je nechat trpět,
Nemůžeme se odvrátit
[Jamie Foxx]
Right now they need a helping hand
[Jamie Foxx]
Právě teď potřebují pomocnou ruku
[Wyclef Jean]
Nou se mond la
We are the Children
[Wyclef Jean]
Nou se mond la (My jsme Svět)
My jsme děti
[Adam Levine]
We are the ones who make a brighter day
so lets start giving
[Adam Levine]
My jsme ti, kteří dělají světlejší den
Tak začněme dávat
[Pink]
There’s a choice we’re making
We’re saving our own lives
[Pink]
Je to volba
zachraňujeme naše vlastní životy.
[BeBe Winans]
It’s true we’ll make a better day
Just you and me
[BeBe Winans]
Je to pravda,
My budeme dělat lepší den,
Jen ty a já
[Michael Jackson]
When you’re down and out
There seems no hope at all
[Michael Jackson]
Když jste dole,
Zdá se, že není žádná naděje
[Usher]
But if you just believe
There’s no way we can fall
[Usher]
Ale pokud jen trochu věříš,
Není žádná cesta, na které můžeš upadnout
[Celine Dion]
Well, well, well, well, let us realize
That a change can only come
[Celine Dion]
Dobře, dobře, dobře, dobře, pojďme si uvědomit, že změna může přijít
[Fergie]
When we stand together as one
[Fergie]
Když stojíme společně jako jeden
[Chorus - All]
We are the world
We are the children
We are the ones who make a brighter day
So let’s start giving
[Refrén - všichni]
My jsme svět
My jsme děti
My jsme ti, kteří dělají světlejší den
Tak začněme dávat
[Nick Jonas]
Got to start giving
[Nick Jonas]
Musím začít dávat
[All]
There’s a choice we’re making
We’re saving our own lives
[All]
Je to volba
zachraňujeme naše vlastní životy.
[Toni Braxton]
It’s true we’ll make a better day
Just you and me
[Toni Braxton]
Je to pravda,
My budeme dělat lepší den,
Jen ty a já
[Mary Mary]
We are the world
We are the children
[Mary Mary]
Jsme svět
Jsme děti
[Tony Bennet]
Its for the children
[Tony Bennet]
Je to pro děti
[Isaac Slade]
We are the ones who make a brighter day
[Isaac Slade]
My jsme ti, kteří dělají světlejší den
[Toni Braxton]
So lets start giving
[Toni Braxton]
Tak začněme dávat
[Lil Wayne]
There’s a choice we’re making
We’re saving our own lives
It’s true we’ll make a better day
Just you and me
[Lil Wayne]
Je to volba
zachraňujeme naše vlastní životy.
Je to pravda,
My budeme dělat lepší den,
Jen ty a já
[Chorus - All]
We are the world
We are the children
We are the ones who make a brighter day
So let’s start giving
[Refrén - všichni]
My jsme svět
My jsme děti
My jsme ti, kteří dělají světlejší den
Tak začněme dávat
[Akon]
There’s a choice we’re making
We’re saving our own lives
It’s true we make a better day
Just you and me
[Akon]
Je to volba
zachraňujeme naše vlastní životy.
Je to pravda,
My budeme dělat lepší den,
Jen ty a já
[T-Pain]
We are the world
We are the children
We are the ones who make a brighter day
So let’s start giving
[T-Pain]
My jsme svět
My jsme děti
My jsme ti, kteří dělají světlejší den
Tak začněme dávat
[Jamie Foxx imitating Ray Charles]
Choice were making
saving our own lives
It’s true we’ll make a better day
Just you and me
[Jamie Foxx imitating Ray Charles]
Je to volba
Zachraňujeme naše vlastní životy.
Je to pravda,
My budeme dělat lepší den,
Jen ty a já
[Rapping - LL Cool J, Will-I-Am, Snoop Dogg, Busta Rhymes, Swizz Beatz]
We all need somebody that we can lean on
when you wake up look around and see that your dreams gone
when the earth quakes we’ll help you make it through the storm
when the floor breaks a magic carpet to stand on
we are the World united by love so strong
when the radio isn’t on you can hear the songs
a guided light on the dark road your walking on
a sign post to find the dreams you thought was gone
someone to help you move the obstacles you stumbled on
someone to help you rebuild after the rubble’s gone
we are the World connected by a common bond
lyrics courtesy of www.killerhiphop.com
[Rapping - LL Cool J, Will-I-Am, Snoop Dogg, Busta Rhymes, Swizz Beatz]
Všichni potřebujeme někoho o koho se můžeme opřít
až se vzbudíš a koukneš se kolem, uvidíš, že tvoje sny jsou pryč, když se země chvěje my vám pomůžeme přes bouři
když se země točí, stojí tu kouzelný koberec
spojíme svět láskou tak silnou
když není na rádio, můžete slyšet písně vedené světlem na temné silnici,tvoje chůze na znamení najde sny ve kterých je někdo kdo ti pomůže překonat překážky, někdo kdo ti pomůže dát suť pryč,
jsme svět spojujeme pouto společně se zdvořilostní
Love the whole planet sing it along S láskou celá planeta zpívá společně
[Chorus - All] [Refrén - všichni]
[Kanye West]
Everyday citizens
everybody pitching in
[Kanye West]
Každý den se všichni občané kymácí
[Singing - Children & Wyclef Jean]
Nou se mond la
nou se timoun yo
[Zpívají - Děti & Wyclef Jean]
Jsme svět
Jsme děti
[Will-I-Am]
You and I
You and I
[Will-I-Am]
Ty a já
Ty a já
[Kanye West]
Uh, 12 days no water
whats your will to live?
[Kanye West]
Oh,12 dní bez vody
Jaký bude tvůj život?
[Will-I-Am]
we amplified the love we watching multiply
[Will-I-Am]
Posíleni láskou se díváme na množení
[Kanye West]
Feeling like the Worlds end
we can make the World win
[Kanye West]
Cítím, že světy skončily
A my můžeme udělat Svět vítězem
[Will-I-Am]
Like Katrina, Africa, Indonesia
and now Haiti needs us, the need us, they need us
[Will-I-Am]
Jako Katrina, Afrika, Indonésie
Nyní nás potřebuje Haity, potřebuje nás, oni nás potřebují
[Chorus - All] [Refrén - všichni]
[Wyclef Jean]
Haiti, Haiti, Ha, Ha, ha, ha, ha
Haiti, Haiti, Ha, Ha, ha, ha, ha
Haiti, Haiti, Ha, Ha, ha, ha, ha
[End]
[Wyclef Jean]
Haiti, Haiti, Ha, Ha, ha, ha, ha
Haiti, Haiti, Ha, Ha, ha, ha, ha
Haiti, Haiti, Ha, Ha, ha, ha, ha

Text přidala Kris

Video přidala petuska652

Překlad přidala Kris

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Artists for haiti - We are the world

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.