Playlisty Kecárna
Reklama

Luna de Sangre (The Messiah´s mix) - text, překlad

playlist Playlist
Look beyond the lost horizon
See what's lurking in the dark
You can follow if you want to
Open up your heart
Podívej se za ztracený horizont
Koukej, co to číhá ve tmě
Můžeš za tím jít, jestli chceš
Otevřít své srdce
Take a walk into the garden
Smell the flower of despair
Taste the bitter fruit of evil
But my child beware
Projdi se na zahradu
Cítíš vůni květiny beznaděje?
Ochutnej hořké plody zla
Ale měj se na pozoru, mé dítě
Your innocence you will lose
There's no turning back
In life you must always choose
Forever you will be my blood
Ztratíš svou nevinnost
Není cesty zpět
Život je jedna velká volba
Navždy budeš mou krví
You'll see the world explode around you
You'll see the mountains falling, into the sea
But there must be no fear inside you
Deep within yourself you will find the key
Uvidíš svět, explodující kol tebe
Uvidíš padat hory do moře
Ale ty nesmíš pocítit strach
Hluboko ve svém nitru najdeš řešení
Ride on the wings of an angel
Fight with the strenght of a lion
Ride on the wings of an angel
You will never surrender
Leť na křídlech anděla
Bojuj se silou lva
Leť na křídlech anděla
Nikdy se nesmíš vzdát
And there will be someone to guide you
If you look deep enough you will find the spirit
Sometimes the darkness will surround you
You'll wander through the mud, you will find the light
Bude tam někdo, kdo tě bude vést
Když se podíváš dost hluboko, najdeš odvahu
Občas tě obklopí temnota
Budeš se brodit blátem, pak spatříš světlo
My blood lives through you Má krev proudí tvými žilami
Don't expect to find the answers
To the questions you will ask
Life is just a simple story
Turn the pages now
Nečekej brzké odpovědi
na tvé otázky
Život je jen prostý příběh
Tak už obrať stránku
Your innocence you will lose
There's no turning back
In life you must always choose
Forever you will be my blood
Ztratíš svou nevinnost
Není cesty zpět
Život je jedna velká volba
Navždy budeš mou krví
Mit blod lives on forever
Mit blod lives on forever
S krví budeme žít navždy
S krví budeme žít navždy
And you must never find the truth
There is no holy man
That will lead you to salvation
The answers lie within yourself
Don't live on your knees
(It's better to)
Die for what you belive in
Nikdy se nesmíš dozvědět pravdu
Není tu žádný svatý,
jenž by tě dovedl ke spáse
Odpovědi leží v tobě
Nepřežívej na kolenou
(je lepší..)
..Zemřít pro svou víru

Text přidal obire

Video přidala BPankova

Překlad přidala layla7394

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

My Blood

Reklama

Artillery texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.