Playlisty Kecárna
Reklama

At War With Science - text, překlad

playlist Playlist
Polution has caused destruction of life
We are warned by Nature ignore it and die
Chemical warfare, Nuclear attack
All causes changes of what's after that
Znečištění způsobilo likvidaci života
Byli jsme varování přírodou, ignoruj to a zemři
Chemické války, jaderný útok
Vše způsobuje změny toho co je poté
The positive research once made by the Science
Has been turned against as by the Authority
Once a free Planet now trapped in this Nightmare
Where success was expected a failure to be
Pozitivní výzkum jednou prováděný vědou
Byl obrácen proti nám dík autoritě
Dříve volná planeta je teď chycená v této noční můře
Kde byl očekáván úspěch bude selhání
Before - we lived life in pleasure
We loved - we had natural births
In blood - we pay for our weakness
We are - at war with Science
Dříve - jsem žili život v rozkoši
Milovali jsme - měli jsme přirozené porody
V krvi - platíme za naši slabost
Jsme - ve válce s vědou
From Testtube to womb a new life beginning
Sterile injected but doomed to be freak
Experiment with life genetic confusion
With Science as weapon perfection to seek
Ze zkumavky do dělohy, začátek nového života
Sterilní injekce, ale odsouzen k tomu být zrůda
Experiment s životem, genetický zmatek
S vědou jako zbraní, hledání dokonalosti
Before - we lived life in pleasure
We loved - we had natural births
In blood - we pay for our weakness
We are - at war with Science
Dříve - jsem žili život v rozkoši
Milovali jsme - měli jsme přirozené porody
V krvi - platíme za naši slabost
Jsme - ve válce s vědou

Text přidala ada2

Videa přidali roman59, DevilDan

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Terror Squad

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.