Playlisty Kecárna
Reklama

You ft. Travis Barker - text, překlad

playlist Playlist
Fighting, living, dying
For what?
For freedom?
That's what which men have fought since time began
To be free
Bojování, žití, umírání
Pro co?
Pro svobodu?
To je to, pro co muži bojují už od nepaměti
Pro to, být volný
They've been making blanked statements, scaring everyone
They've been making you feel like you never did belong
Yeah, he said, and she said, yeah, they say a lot
So many things, they just think you forgot
Who you are, and what you do, and where you're coming from
I just thought I could remind you with a simple song
Look, that body language can start to rebuff
Till we're choosing weapons and hatred, not love
Not you
Dělali prázdná prohlášení,
všechny strašili,
Nutili tě cítit se že jsi sem nikdy nepatřil,
Yeah, on řekl, a ona řekla, yeah, řekli toho mnoho
Tolik věcí, které si mysleli že jsi zapomněl
Kdo jsi a co děláš a odkud pocházíš
Jen jsem si myslel, že bych ti mohl připomenout jednoduchou písní
Podívej, ta řeč těla muže začít odmítat
Dokud si vybíráme zbraně a nenávist, ne lásku,
Ne tebe
You are in the wilderness, looking for your own purpose
And you became a butterfly, a butterfly
I knew you always would
'Cause they were throwing sticks and stones
Words can never break your bones
You can spread your wings and fly, wings and fly
I knew you always would
I knew you always would
I knew there always was nothing wrong with being
You, you, you, you, you, you, you, you
Jsi divočina, hledající svůj vlastní cíl
A stal jsi se motýlem, motýlem
Vždy jsem věděl jsem že ním staneš
Protože ti nadávali a uráželi tě,
Slova tě nikdy nemohou zlomit
Můžeš roztáhnout svá křídla a letět, křídla a letět
Vždy jsem věděl že můžeš
Vždy jsem věděl že můžeš
Vždy jsem věděl že není nic špatného na tom být
Svůj, svůj, svůj, svůj, svůj, svůj, svůj, svůj
All you ever see on CNN are enemies
Telling you to lose your individuality
Look, do this and do that, till you've lost your way
Till you need a vice or a means of escape
They want you to stare into your screen and see yourself
Blow smoke into your mirror till you're mentally unwell
So don't let them catch you with lies and deceit
They can't take your soul or desire for freedom
Jediné co vidíš na CNN jsou nepřátelé
Říkající ti, abys ztratil svoji osobitost
Podívej, udělej tohle a udělej tamto, až jsi ztratil svůj směr
Až je nutná nectnost nebo úniková cesta
Chtějí abys zíral na svůj obraz a viděl sám sebe
Fouknou kouř do tvého zrcadla dokud nejsi duševně nemocný
Takže se nenech chytit lžemi a klamy
Nemohou ti vzít duši nebo touhu po volnosti
You are in the wilderness, looking for your own purpose
And you became a butterfly, a butterfly
I knew you always would
'Cause they were throwing sticks and stones
Words can never break your bones
You can spread your wings and fly, wings and fly
I knew you always would
I knew you always would
I knew there always was nothing wrong with being
Jsi divočina, hledající svůj vlastní cíl
A stal jsi se motýlem, motýlem
Vždy jsem věděl jsem že ním staneš
Protože ti nadávali a uráželi tě,
Slova tě nikdy nemohou zlomit
Můžeš roztáhnout svá křídla a letět, křídla a letět
Vždy jsem věděl že můžeš
Vždy jsem věděl že můžeš
Vždy jsem věděl že není nic špatného na tom být
Yeah, yeah
Who said I wanna be I'm gonna be
Everything they said I couldn't be
Everything that I said I would be
When I picked up a pen and I started to speak
I hear the beat, my melody
I just pour all my heart in these sheets
I cannot just be a star in the streets
Man, I knew what was different, I had that belief
Nowhere to live, nothing to eat
You were so hungry that you couldn't sleep
You couldn't breathe, I couldn't be
All of this shit was happening to me
I would do drugs, I was a thief
Still on the run from the karma police
You were the mission that was given to me
By the powers that be. Man, there is a God
Yeah, yeah
Kdo řekl, chci být a budu
Všechno co řekli že bych být nemohl
Všechno co jsem řekl že bych byl
Když jsem sebral pero a začal jsem mluvit
Slyším ten beat, moji melodii
Prostě vylévám celé své srdce do těchto listů
Nemůžu být jen hvězda v ulicích,
Člověče, věděl jsem co bylo jinak, měl jsem víru
Nemít kde žít, nemít co jíst
Byl jsi tak hladový, že jsi nemohl spát
Nemohl jsi dýchat, nemohl jsi být
Všechny tyhle sračky se mi děly
Bral bych drogy, byl jsem zloděj
Pořád na útěku před karmou policie
Vy jste byli ten úkol, který mi byl svěřen
Pomocí sil, které jsou.
Člověče, Bůh existuje.
You are in the wilderness, looking for your own purpose
And you became a butterfly, a butterfly
I knew you always would
Jsi divočina, hledající svůj vlastní cíl
A stal jsi se motýlem, motýlem
Vždy jsem věděl jsem že ním staneš
You are in the wilderness, looking for your own purpose
And you became a butterfly, a butterfly
I knew you always would
'Cause they were throwing sticks and stones
Words can never break your bones
You can spread your wings and fly, wings and fly
I knew you always would
I knew you always would
I knew there always was
I knew there always was nothing wrong with being
You
You
Jsi divočina, hledající svůj vlastní cíl
A stal jsi se motýlem, motýlem
Vždy jsem věděl jsem že ním staneš
Protože ti nadávali a uráželi tě,
Slova tě nikdy nemohou zlomit
Můžeš roztáhnout svá křídla a letět, křídla a letět
Vždy jsem věděl že můžeš
Vždy jsem věděl že můžeš
Vždy jsem věděl že není nic špatného na tom být
Svůj, svůj, svůj, svůj, svůj, svůj, svůj, svůj

Text přidala Elizabeth-ms

Videa přidali DevilDan, Elizabeth-ms

Překlad přidala Elizabeth-ms

Překlad opravila Elizabeth-ms

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

YOU

Reklama

James Arthur texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.