Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I can’t wait for Tuesday
Wednesday morning and I roll out of bed
I steal a kiss and I wish we we’re wed
We both lead separate lives.
You see the days and I own the nights
And the taxi comes to take me away
only six more days to earn my pay
and I’m counting down from the moment we part
and your eyes tell me look after my heart
Nemůžu se dočkat úterka
Ve středu ráno se svalím z postele
ukradnu polibek a přeji si, abychom byli svoji
Oba žijeme oddělené životy.
Vidíš dny a já vlastním noci
A přijíždí taxi, aby mě vzalo pryč
už jen dalších 6 dní, abych získal, co chci
a já počítám momenty, kdy jsme spolu
a tvé oči mi říkají, ať si hlídám své srdce
And I can’t wait. I can’t wait for Tuesday.
And I can’t wait. I can’t wait for Tuesday.
Nemůžu se dočkat. Nemůžu se dočkat úterka.
Nemůžu se dočkat. Nemůžu se dočkat úterka.
The hotel lobbies all blend into one
I fight to get people to hear my songs
Promises fall as fast as they come
I keep telling myself that this is the one
That will bring us together everyday
and the PRS will become my pay
I will buy you a house, close to the sea
we’ll have 23 kids and a money tree.
Všechny hotelové haly splývají v jednu
Bojuji, aby lidé poslouchali mé písně
Sliby pomíjí tak rychle, jak se ukázaly
Stále si říkám, že tenhle je ten pravý
Který nás spojí dohromady navždy
a že PRS bude mou odměnou
Koupím ti dům blízko moře
budeme mít 23 dětí a strom s penězi.

And I can’t wait. I can’t wait for Tuesday.
And I can’t wait. I can’t wait for Tuesday.

Nemůžu se dočkat. Nemůžu se dočkat úterka.
Nemůžu se dočkat. Nemůžu se dočkat úterka.
You pray to Buddha and I talk to god.
That one day the radio DJ will play my songs.
Modlíš se k Buddhovi a já mluvím s Bohem,
aby jednoho dne DJ v rádiu dával mé písničky.
And I can’t wait. I can’t wait for Tuesday.
And I can’t wait. I can’t wait for Tuesday.
Nemůžu se dočkat. Nemůžu se dočkat úterka.
Nemůžu se dočkat. Nemůžu se dočkat úterka.
Monday morning and I roll out of bed
only 24 hours until I see you again.
It seems like a lifetime since I touched your face
But I’ll soon be happy because it’s Tuesday again
Pondělí ráno a já se svalím z postele
už jen 24 hodin, dokud tě znovu neuvidím.
Je to jako celý život od doby, kdy jsem se naposledy dotkl tvé tváře
Ale já brzy budu šťastný, protože bude zase úterý

Text přidala Nemi

Video přidala Nemi

Překlad přidala Pp45zZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The James Arthur Project

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.