Playlisty Kecárna
Reklama

Hollywood B - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Sun shine sweet only 17
Year after year the high school queen
Daddy’s little girl is gone you see
Looking for the perfect life the American dream
Sluneční svit sladký pouze 17
Rok co rokna střední škole královna
Tatínkova holčička je pryč vidíte
Hledáte perfektní životAmerický sen
And those LA lights shine bright you see
And the streets are paved with should have beads
And your perfect life is full of lovely screens
And daddy’s little girl is just another Hollywood B
A ty LA světla svítí jasně vidíte,
A ulice jsou vydlážděné by měl mít korálky
A perfektní život je plný krásných obrazovek
A tatínkova holčička je jen další hollywoodský B
Tell her she’s just what they need, she’s this year’s face
Step inside undress and take your place
And take your line to numb the pain
Maybe tomorrow will be a perfect day
Řekni jí, že je to právě to, co potřebujete , je letošní tvář
Nastupte svléknout a vzít si místo
A vzít si linku znecitlivění bolesti
Možná, že zítra budeperfektní den
And those LA lights shine bright you see
And the streets are paved with should have beads
And your perfect life is full of lovely screen
And daddy’s little girl is just another Hollywood B
A ty LA světla svítí jasně vidíte,
A ulice jsou vydlážděné by měl mít korálky
A perfektní život je plný krásné obrazovky
A tatínkova holčička je jen další hollywoodský B
Uh is just another Hollywood B No , je to jen další hollywoodský B
Cos it’s a cruel world when you step inside and find
That something’s not quite what t seems
And when people talk to you it’s mostly lies
To get to where they want to be. Yeah
Protože je tokrutý svět , když vstoupíte dovnitř a najít
To je něco, co není úplně to, co t Zdá se,
A když lidé mluví s vámi , že je to většinou lži
Chcete-li získat tam, kde chtějí být . jo
And those LA lights shine bright you see
And the streets are paved with should have beads
And your perfect life is full of lovely screens
A ty LA světla svítí jasně vidíte,
A ulice jsou vydlážděné by měl mít korálky
A perfektní život je plný krásných obrazovek
And those la light shine bright you see
And daddy’s little girl is just another Hollywood b
Is just another Hollywood b
Is just another Hollywood b
A ti la světlo zářit jasně vidíte,
A tatínkova holčička je jen další hollywoodský b
Je to jen další hollywoodský b
Je to jen další hollywoodský b

Text přidala Nemi

Video přidala Nemi

Překlad přidala slamova-

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The James Arthur Project

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.