Playlisty Kecárna
Reklama

Breathe - text, překlad

playlist Playlist
We're all strangers
Fighting in the streets with no common ground
We're just strangers
Tryna find release when there's none around
Then there's you
You don't feel that much a stranger
You stand out from all the crowds
I don't feel that much in danger
I was lost till I found you
Všichni jsme cizinci
Bojující v ulicích bez společné půdy
Všichni jsme jen cizinci
Snažící se najít osvobození když okolo žádné není
Potom jsi tu ty
Necítíš se tak moc jako cizinec
Vyčníváš ze všech těch davů
Necítím se tak moc v nebezpečí
Než jsem tě našel, byl jsem ztracený
Baby, baby, won't you please come rescue me?
I don't really wanna stay if you're not
All I know is that I need you, baby
Hold me close so I can finally breathe
Baby, baby, nepřijdeš mě prosím zachránit?
Opravdu nechci zůstávat, pokud nepřijdeš
Jediné co vím je, že tě potřebuji, baby
Drž si mě blízko, abych mohl konečně dýchat
We're all strangers
Fighting gravity, stuck here on the ground
We're just strangers
Tryna keep the peace when there's none around
Then there's you
You're my little ray of sunshine
You are immortality
You make me forget about time
And how it's comin' for me, so
Všichni jsme cizinci
Bojující gravitace, uvízlá tady na zemi
Všichni jsme jen cizinci
Snažící se udržet mír když okolo žádný není
Potom jsi tu ty
Ty jsi můj malý sluneční paprsek
Jsi věčnost
Díky tobě zapomínám na čas
A jak si pro mě přichází, takže
Baby, baby, won't you please come rescue me?
I don't really wanna stay if you're not
All I know is that I need you, baby
Hold me close so I can finally breathe
Finally breathe, finally breathe
Hold me close so I can finally
Baby, baby, nepřijdeš mě prosím zachránit?
Opravdu nechci zůstávat, pokud nepřijdeš
Jediné co vím je, že tě potřebuji, baby
Drž si mě blízko, abych mohl konečně dýchat
Konečně dýchat, konečně dýchat
Drž si mě blízko, abych mohl konečně
When you tell me that you love me, babe
You bring the sun and take away my pain
And the anxiety is miles away
I didn't know that I could feel that way
I didn't know life was so beautiful till I held you
Oh, yeah
Your eyes make me feel like I'm off floating on air
When you look at me, fuck everything else but you, yeah
I don't wanna be there, so
Když mi řekneš že mě miluješ, lásko
Přineseš slunce a odneseš moji bolest
A úzkost je míle daleko
Nevěděl jsem, že bych se mohl takhle cítit
Nevěděl jsem že život byl tak krásný, dokud jsem tě nedržel
Oh, yeah
Tvé oči mi přivádí pocit, že se vznáším ve vzduchu
Když se na mě podíváš, srát na všechno ostatní ale ty, yeah
Nechci tam být, takže
Baby, baby, won't you please come rescue me?
I don't really wanna stay if you're not
All I know is that I need you, baby
Hold me close so I can finally
Hold me close so I can finally
Hold me close so I can finally
Breathe
Baby, baby, nepřijdeš mě prosím zachránit?
Opravdu nechci zůstávat, pokud nepřijdeš
Jediné co vím je, že tě potřebuji, baby
Drž si mě blízko, abych mohl konečně
Drž si mě blízko, abych mohl konečně
Drž si mě blízko, abych mohl konečně
Dýchat

Text přidala Elizabeth-ms

Video přidala Elizabeth-ms

Překlad přidala Elizabeth-ms

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

YOU

Reklama

James Arthur texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.